Generalforsamling

 

2024

Endelige dagsordener til generalforsamlinger for 2023 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden

 

Forslag

  • Der er ikke rettidigt indkommet forslag.

 

Økonomi

 

Indkaldelser til generalforsamlinger for 2023 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes lørdag 16. marts kl. 10.00 i:

La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C

Kandidater og forslag
Jf. vedtægterne stilles forslag og interesserede kandidater til bestyrelsen ved formand Susanne Glasius Tischer på mail: [email protected]

Deadline for indstilling af kandidater og forslag er to uger før generalforsamlingen, dvs. lørdag 2. marts kl. 10.00. En uge før generalforsamlingen offentliggøres endeligt materiale.

Materiale samles på hsk.dk.

Tilmelding
Bestyrelsen opfordrer til, at der sker tilmelding til [email protected].

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end fem fuldmagter. For medlemmer under 16 år kan forældremyndighedsindehaveren træde i stedet og modtage eller afgive fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet eller forældremyndighedshavers barn, have været medlem i mindst 12 måneder.

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstiller bestyrelsen til, at fuldmagter indsendes til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på [email protected] inden generalforsamlingen.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt

2023

Endelige dagsordener til generalforsamlinger 2022 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden

 

Forslag

  • Der er ikke rettidigt indkommet forslag.

 

Økonomi

 

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end fem fuldmagter. For medlemmer under 16 år kan forældremyndighedsindehaveren træde i stedet og modtage eller afgive fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet eller forældremyndighedshavers barn, have været medlem i mindst 12 måneder.

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstiller bestyrelsen til, at fuldmagter indsendes til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på [email protected] inden generalforsamlingen.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

Indkaldelser til generalforsamlinger 2023 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes lørdag 18. marts kl. 10.00

Kulturstationen Vanløse, Kultursalen, Frode Jakobsens plads 4, 1., 2720 Vanløse.

Kandidater og forslag
Jf. vedtægterne stilles forslag og interesserede kandidater til bestyrelsen ved formand Susanne Glasius Tischer på mail: [email protected]

Deadline for indstilling af kandidater og forslag er to uger før generalforsamlingen, dvs. lørdag 4. marts kl. 10.00. En uge før generalforsamlingen offentliggøres endeligt materiale.

Materiale samles på hsk.dk.

Tilmelding
Bestyrelsen opfordrer til, at der sker tilmelding til [email protected].

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end fem fuldmagter. For medlemmer under 16 år kan forældremyndighedsindehaveren træde i stedet og modtage eller afgive fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet eller forældremyndighedshavers barn, have været medlem i mindst 12 måneder.

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstiller bestyrelsen til, at fuldmagter indsendes til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på [email protected] inden generalforsamlingen.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

2022

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder tirsdag 4. oktober kl. 18.00 til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afvikles i Frederiksberg Hallerne, lokale 3, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg.

Endelig dagsorden kan ses her

Referat af ekstraordinær generalforsamling kan ses her.

Endelige dagsordener til generalforsamlinger 2022 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

 Dagsorden

 

Forslag

 

Kandidater 

  

Økonomi

Samlet og underskrevet årsrapport for 2021 kan ses her

Samlet budget for 2022 kan ses her

Præsentation anvendt ifb. med gennemgang af årsrapport for 2021 og budget for 2022

 

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

Indkaldelser til generalforsamlinger 2022 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april kl. 18.00 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg.

Kandidater og forslag
Jf. vedtægterne stilles forslag og interesserede kandidater til bestyrelsen ved formand Allan Nyhus på mail: [email protected]

Deadline for indstilling af kandidater og forslag er to uger før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 12. april kl. 18.00. 

Tilmelding
Bestyrelsen opfordrer til, at der sker tilmelding til [email protected].

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

2021 

Endelige dagsordener til generalforsamlinger 2021 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dirigentgodkendt referat af generalforsamling 2021.

 

Endelige dagsordener for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub, København.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. juni kl. 18.00 i Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV.

Tilmelding
Pga. coronarestriktioner og forsamlingsforbud henstiller bestyrelsen til, at deltagere senest mandag 14. juni kl. 9.00 tilmelder sig generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til [email protected].

Klubben er vært for en let anretning efter generalforsamlingen. Ønsker man at spise med, skal det meddeles ifb. med tilmeldingen. 


Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

MATERIALE TIL GENERALFORSAMLINGEN

Årsrapport 2020 og budget 2021

Samlet årsrapport for Hovedstadens Svømmeklub 2020

Samlet budget for Hovedstadens Svømmeklub 2021

 

Indkaldelser til generalforsamlinger 2021 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. juni kl. 18.00 i Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV.

Kandidater og forslag
Vi opfordrer til, at forslag og kandidater stilles og præsenteres på vores valgside, men kandidater kan også jf. vedtægterne stilles til bestyrelsen ved formand Allan Nyhus på mail: [email protected]. Kun medlemmer kan registrere sig på valgside, primær mailadresse anvendt til oprettelse af medlemsprofil skal anvendes. 

Deadline for indstilling af kandidater og forslag er to uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 2. juni kl. 18.00. 

Tilmelding
Pga. coronarestriktioner og forsamlingsforbud henstiller bestyrelsen til, at deltagere senest mandag 14. juni kl. 9.00 tilmelder sig generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til [email protected].

Bestyrelsen gør opmærksom på, at klubben følger myndighedernes coronaretningslinjer og et eventuelt ændret forsamlingsforbud kan få indvirkning på generalforsamlingens afholdelse. 

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

MATERIALE TIL GENERALFORSAMLINGER

Årsrapport 2020 og budget 2021

Samlet årsrapport for Hovedstadens Svømmeklub 2020

Samlet budget for Hovedstadens Svømmeklub 2021

 

 

-------------------------------- 

2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer

Referater og materiale fra generalforsamlinger

 

Endelige dagsordener til generalforsamlinger 2020 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Endelige dagsordener for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub, København.

Generalforsamlingen afholdes onsdag 9. september kl. 18.00 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg.

 

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

Indkaldelser til generalforsamlinger 2020 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes onsdag 9. september kl. 18.00 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg

 

 

-------------------------------- 

2019

Referater og materiale fra generalforsamlinger

 

 

 

Endelige dagsordener til generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, Hovedstadens Svømmeklub København, Hermes Svømmefond og Hermes Byggefond. 

Endelige dagsordener for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. marts kl. 10.00 i Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

 

Som en del af generalforsamlingerne afholdes også Foreningens Dag. Læs meget om denne dag

 

Dagsorden for generalforsamlingen i Hermes Svømmefond.

Generalforsamlingen afholdes torsdag 28. marts 2019, kl. 18.30, Bernhard Bangs Alle 41, 4., 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden for Hermes Byggefond  

Endelig dagsorden for generalforsamling i Hermes Byggefond, som afholdes torsdag den 28. marts kl. 19.00, Bernhard Bangs Alle 41, 4, 2000 Frederiksberg, kan ses her. 

 

Indkaldelser til generalforsamlinger 2019 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub København.

Dagsorden for generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. marts kl. 10.00 i Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

Som en del af generalforsamlingerne afholdes også Foreningens Dag. Læs meget om denne dag

 

Dagsorden for generalforsamlingen i Hermes Svømmefond.

Generalforsamlingen afholdes torsdag 28. marts 2019, kl. 18.30, Bernhard Bangs Alle 41, 4., 2000 Frederiksberg

 

------------------------------------------

2018

Referater og materiale fra generalforsamlinger

 

 

 

Endelige dagsordener til generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, Hovedstadens Svømmeklub København og Hermes Svømmefond:

 

Endelig dagsorden med valg og indkomne forslag til Hovedstadens Svømmeklub, København

Afholdes mandag 12. marts 2018, kl. 18.00, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

 

Endelig dagsorden med valg og indkomne forslag til Hovedstadens Svømmeklub, Frederiiksberg

Afholdes mandag 12. marts 2018, kl. 18.00, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

 

Endelig dagsorden med valg og indkomne forslag til Hermes Svømmefond 

Afholdes mandag 12. marts 2018, kl. 19.15, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

 

 

Indkaldelse til generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub. Generalforsamlingerne afholdes 12. marts kl. 18.00 i Flintholm Svømmehal.

Generalforsamling i Hermes Svømmefond afholdes 12. marts kl. 19.15 i Flintholm Svømmehal.

 

Se også nyhed.  

 

Indkaldelser til generalforsamlinger 2018 i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, Hovedstadens Svømmeklub København og Hermes Svømmefond:

 

Dagsorden, generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, 12. marts 2018, kl. 18.00, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

Dagsorden, generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København, 12. marts 2018, kl. 18.00, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

Dagsorden, generalforsamling for Hermes Svømmefond, 12. marts 2018, kl. 19.15, Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg

 

Se også nyhed.

 

 ----------------------------------------------

2017

Referat af generalforsamlinger i Hovedstadens Svømmeklub 2017

Referat, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, 22. marts 2017.

Referat, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København, 22. marts 2017.

Referat, Generalforsamling for Hermes Svømmefond, 22. marts 2017.

Årsrapport for 2016.

 

Endelige dagsordener til generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg og København kan iht. vedtægerne ses her:

 

Dagsorden, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, 
22. marts 2017, kl. 17.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C

Dagsorden, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København, 
22. marts 2017, kl. 17.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C

 

 Indkaldelse til generalforsamling 2017:

Dagsorden, Generalforsamling for Hermes Svømmefond, 
22. marts 2017, kl. 18.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C
læs

Dagsorden, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg, 
22. marts 2017, kl. 17.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C
Læs

Dagsorden, Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København, 
22. marts 2017, kl. 17.00, Hermes Hallerne, Steen Winkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C

Læs