Frivilligstrategi

I løbet af 2019 har Hovedstadens Svømmeklub fået et større organisatorisk udviklingsfokus på frivillighed. I den forbindelse er der udviklet en frivilligstrategi, som er udgangspunktet for klubbens arbejde med området indtil udgangen af 2022. Mange initiativer er allerede godt i gang med at blive forberedt, testet, udviklet, understøttet og implementeret. 

Formålet med strategien er at skabe mening og sammenhæng i frivilligheden i Hovedstadens Svømmeklub. Nedenfor ses et overblik over strategiens fire indsatsområder og dertilhørende mål. En pdf-version af dokumentet kan downloades her

NB. i strategien nævnes to forskellige "typer af frivillige". De dækker over: 

  • Faste frivillige: frivillige, der har sin faste gang i klubben og jævnligt yder en indsats. Det kan både være ”på kanten” som f.eks. holdleder eller stævneleder og ”bag skærmen eller i mødelokalet” som f.eks. udvalgs- eller arbejdsgruppefrivillig.
  • Ad hoc frivillige: frivillige, der i ny og næ giver en hånd i klubben. Det kan f.eks. være en forælder, der et par gange om året bager kager eller deltager som frivillig til f.eks. svømmeskolestævne.
Frivilligstrategi HSK 2020-2022