Svømning

I Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling arbejder vi for at skabe de bedste rammer for udvikling af dygtige svømmere, som på sigt kan gøre sig gældende på det højeste nationale og internationale niveau.

Vi lægger vægt på at svømmerne lærer at dygtiggøre sig og er nysgerrige; at de lærer at tage ansvar for deres egen svømning; og at der er et godt miljø på og omkring holdene, hvor alle svømmerne bidrager og føler sig hjemme. 

Nedenfor ses konkurrenceafdelingens struktur. Der er fuldtidsansatte trænere tilknyttet hvert niveau.

Elite

Eliteholdet er Hovedstadens Svømmeklubs elitære svømmehold. Målet er at udvikle svømmerne til internationalt junior- og seniorniveau. Det betyder, at holdet tilbyder træning og fysiske rammer, som gør det muligt for svømmerne at kunne kvalificere sig...
Læs mere

Se svømmehold

Talent 1

På T1 lægges der vægt på, at svømmerne "træner for at træne" og udvider deres træningsbevidsthed samt deres forståelse for egne præstationer og mål. Der afholdes målsætningssamtale med svømmeren i begyndelsen af sæsonen og der følges op på denne l...
Læs mere

Se svømmehold

Talent 2

T2 er Hovedstadens Svømmeklubs tredje niveau i konkurrenceafdelingen. På T2 lægges der vægt på, at svømmerne tilegner sig en træningsbevidsthed samt forståelse for egne præstationer og mål. Der afholdes svømmersamtale i begyndelsen af sæsonen og d...
Læs mere

Se svømmehold

Talent 3

På T3 er det målet at svømmerne får en "fornemmelse for konkurrencesvømning" og fortsat udvikler tekniske svømmefærdighederne. T3 drenge- og piger er de hold, hvor svømmerne skal begynde at udvikle det kendskab til svømning og til konkurrencesvømn...
Læs mere

Se svømmehold

K+

Svømmere på holdet består af seniorsvømmere og i udgangspunktet kun sidste års juniorsvømmere. Profilen på deltagende svømmere er tidligere konkurrencesvømmere fra et førstehold eller et juniorhold og som ønsker stadig at have en tilknytning til ...
Læs mere

Se svømmehold