Sikkerhed

Vi har livredningsansvaret

Til hver undervisning vil der altid være mindst en HSK ansat over 18 år tilstede, som inden for det seneste år har gennemført en Bassin livredderprøve. Alle nye trænere som skal op for første gang til prøven, tilbydes et fire timers forberedende kursus, hvor der øves hjertelungeredning og praktiske scenarier. Alle der går op til prøve bedømmes af uafhængige dommere, som er er uddannet og certificeret af Dansk Svømmeunion.  

Før sæsonstart gennemgår alle trænere og hjælpetrænere et digitalt læringsmodul omhandlende sikkerhed i den enkelte svømmehal, hvordan ulykker forebygges og hvordan en ulykke skal håndteres.

På hjælpetræneruddannelsen gennemgår vores hjælpetrænere desuden en workshop omkring sikkerhed i vand og førstehjælp. 

Beredskabsplan

Hvis uheldet er ude, har vi i Hovedstadens Svømmeklub udarbejdet detaljerede kriseplaner til trænere, ansatte og frivillige. Herudover er der en særlig detaljeret og trinvis manual til vores vagttelefon. 

Planerne findes i nedenstående dokumenter og illustrationer, som trinvist beskriver de nødvendige handlinger og den nødvendige kommunikation:   

Planerne indgår i træning og uddannelse af alle ansatte. 

 

Eksempel på oversigt.