Kan jeg få en prøvetime inden jeg tilmelder mig?

Da Hovedstadens Svømmeklub er en stor klub med over 9000 medlemmer kan vi af sikkerhedsmæssige årsager desværre ikke tilbyde prøvetimer. Er du ikke tilmeldt et hold, og der sker dig noget, har vi ingen kontaktoplysninger på dig. Når du er tilmeldt et hold fremgår du af trænerens holdliste, du skal altså være medlem og tilmeldt et hold for at svømme i Hovedstadens Svømmeklub. Passer niveauet ikke, vil vi altid være behjælpelige med overflytning til et andet niveau.

Du kan dog efter din tilmelding fortryde dit medlemskab. Når du som medlem er tilmeldt et hold og har indbetalt kontingent, er det muligt at fortryde dit medlemskab. Fortrydelsesretten bortfalder uden yderligere varsel efter de første tre på hinanden følgende udbudte undervisningsgange efter indmeldelse. Dvs. er der gået tre undervisningsgange siden din tilmelding, kan tilmeldingen ikke fortrydes.

Ved fortrydelse af medlemskabet tilbydes refusion af indbetalt kontingent, dog fratrukket et fast gebyr på 200 kr. Der ydes ikke særskilt refusion ved fortrydelse efter 1. og 2. undervisningsgang.