AquaSafe

Et undervisningsforløb i svømmeskolen

I Hovedstadens Svømmeklub vil vi gerne være med til at tage ansvar for børn og unges badesikkerhed. Dette gør vi i vores daglige undervisning, hvor vi lærer en masse medlemmer at svømme, men i april/maj måned sætter vi yderligere spot på sikkerhed og selvredning. 

De fleste familiers sommerferier involverer vandaktiviteter ved stranden, poolen eller i svømmehallerne. Ofte nye steder og miljøer som børnene ikke kender. Derfor slutter vi altid svømmeskolesæsonen af med at undervise i AquaSafe så børn og unge bliver mere parate til sommerens badevand og så de får viden om alarmering og farer ved forskellige situationer og ikke mindst færdigheder inden for selv- og livredning. 

AquaSafe er en del af to almindelige undervisninger i maj og undervisningen er aldersrelateret sådan, at det pensum der er planlagt for perioden er meget forskelligt, alt efter om man er 2 år eller 12 år.

De 5 baderåd

De 5 baderåd er en central del af undervisningen i AquaSafe fordi de er strandens færdselsregler. Ifølge TrygFonden kan de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke blev overholdt. Baderådene er udarbejdet af TrygFonden og Dansk Svømmeunion i samarbejde med internationale livredningsorganisationer.

Vi håber at børnene vil vise diplomerne samt baderådene til deres familie og venner. På den måde er det målet, at vi får udbredt viden om badesikkerhed til mange tusinde familier i Hovedstaden. 

 

 

1. Lær at svømme

Når du kan svømme, kan du ofte redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

2. Gå aldrig alene i vandet

Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

3. Læs vinden og vandet

Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

4. Lær stranden at kende

En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

5. Slip ikke børnene af syne

Hold dig tæt ved dine badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold derfor godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.

 

Vil du vide mere om baderåden fra TrygFonden Kystlivredning, kan du her finde en elektronisk folder. TrygFonden har også lavet en fin malebog som kan bestilles eller downloades via dette link. 

Udviklingen af AquaSafe blev støttet af TrygFonden Kystlivredning. Dansk Svømmeunion har sidenhen købt materialet for et beskedent beløb så det kan komme alle svømmeklubber i Danmark til gavn. Se mere her.