Velkomstinformation til voksenhold

Velkommen til svømning i Hovedstadens Svømmeklub 

Vi er en forening som består af engagerede mennesker, der skaber glæde og motivation. Mens vi gør det, skeler vi til traditionerne og altid med kvalitet for øje. Og det gør vi, fordi vi mener, svømning skal og bør være for alle. Det er et værdisæt man ikke kan købe sig til. Det er skabt i en forening, der er sig sit folkeoplysende, demokratisk dannende grundlag og ansvar bevidst.

I de blå links kan du læse mere information om de enkelte emner.

Vi underviser i 14 forskellige svømmehaller. Tiderne får vi tildelt af hhv. Københavns og Frederiksberg kommune via folkeoplysningsloven. Derfor er vi også underlagt deres ferie- og lukkedage samt svømmehalsregler. Svømmehalsreglerne foreskriver bl.a., at der ikke må anvendes smartphones eller tablet i svømmehallen, af andre end vores trænere, som bruger dem som arbejdsredskaber til online afkrydsninger. Er du tilmeldt et hold i Flintholm Svømmehal, Bellahøj Svømmestadion, NEXS (Institut for Idræt) eller Frederiksberg Svømmehal skal du have et adgangskort.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undervisningen. I  tilfælde af enkeltstående sygedage skal du dog ikke melde afbud til undervisningen. Af hensyn til sikkerhed i svømmehallen, vil vi gerne orienteres omkring eventuelle diagnoser. Det kunne f.eks. være astma, sukkersyge, epilepsi eller lignende.

Vi ser frem til at møde dig i svømmehallen.

Læs mere om vores coronaretningslinjer i de enkelte svømmehaller.