Vision og værdier

 

Hovedstadens Svømmeklub består af engagerede mennesker der skaber glæde og motivation. Og mens vi gør det, skeler vi til traditionerne og altid med kvalitet for øje. Og det gør vi, fordi vi mener svømning skal og bør være for alle. Og det værdisæt er ikke noget man kan købe. Det er skabt i en forening der er sig sit folkeoplysende og demokratisk dannende grundlag og ansvar bevidst.

 

VISION – der hvor vi skal hen

Vi vil være et nordisk fyrtårn for svømmesporten

 • Med vores engagement og passion, udvikler vi os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø
 • Vores faglige niveau gør os til en attraktiv og professionel samarbejdspartner
 • Vores vedvarende udvikling af klubkulturen skaber et stærkt socialt engagement og et attraktivt klub- og konkurrencemiljø – et miljø der tiltrækker og fastholder både svømmere, frivillige og ansatte

MISSION – det vi arbejder for hver dag

I Hovedstadens Svømmeklub skaber vi en forening, hvor du i fællesskabet kan udforske dit talent og glæde ved vand gennem læring, leg og konkurrence.

 

PAYOFF – vores løfte til medlemmerne

 • Svømmesport der bevæger
    

VORES VÆRDIER – og hvordan vi udlever dem 

Tradition

Hvordan udlever vi værdien tradition?

 • Vi ønsker at skabe og fastholde en stærk klubkultur.
 • Medlemmerne skal være bevidste om historien i de foreninger hvis fundament Hovedstadens Svømmeklub bygger på.
 • Klubben skal have egne klublokaler, hvor vi kan mødes og fremvise symboler fra vores historie og nuværende aktiviteter.
 • Vi skal anerkende og hædre frivillige, medlemmer og ansatte.
 • Klubben skal arbejde bevidst med profilering og synlighed.
 • Klubben skal lave sociale arrangementer - både fysiske og digitale.

Kvalitet

Hvordan udlever vi værdien kvalitet?

 • Alle i klubben skal sætte en høj standard i alle gøremål.
 • Løbende uddannelse og dygtiggørelse er en forventning til alle ansatte og frivillige i klubben.
 • Klubben skal arbejde på, at vi optimerer forholdene i svømmehallerne. Både for medlemmer, ansatte og ventende forældre.
 • Klubben skal udvikle ”smarte” løsninger, der øger helhedsoplevelsen af Hovedstadens Svømmeklub.

Engagement

Hvordan udlever vi værdien engagement?

 • Vi opfordrer aktivt til en frivillig indsats.Vi skal give plads til at lade de ansattes engagement komme frem i lyset, undlade at begrænse dem og turde være ambitiøse.
 • vi skal synliggøre mulighederne
 • vi skal gøre det nemt at være frivillig
 • vi skal lade ideerne spire
 • Vi er udviklingsorienterede og møder nye ideer med en positiv tilgang.
 • Alle skal have mulighed for indflydelse på egen involvering i klubben både medlemmer, frivillige og ansatte; og det ønsker vi at måle på.
 • Klubben skal via en stærk og moderne kommunikationsindsats fortælle om klubbens liv.

Glæde

Hvordan udlever vi værdien glæde?

 • Glæde er en forudsætning for klubbens arbejde.
 • Alle skal i deres attitude signalere glæde og en positiv tilgang.
 • Glæde skal skabes igennem dialog.
 • Vi skal dele og fortælle de små gode historier fra hverdagen.
 • Husk at sige tak og ros hinanden.
   

Svømning for alle

Hvordan udlever vi værdien svømning for alle?

 • Udbud på alle niveauer, til mange målgrupper og alle aldersgrupper.
 • Vi skal tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motionsmiljø.
 • Vi vil have plads til medlemmer med særlige behov.