Foreningens Dag 2022

Foreningens Dag 2022

Foreningens Dag, en medlemsdag for alle medlemmer i Hovedstadens Svømmeklub. Det er en dag med spændende input og inspirerende diskussioner om HSKs fremtid. Emnerne er medlemmernes og bestyrelsen deltager i diskussionerne.

Dato og sted 

  • Dato: søndag d. 20. marts kl. 9.30-15.00
  • Sted: HSKs klublokaler i Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Allé 41A, 3.sal, 2000 Frederiksberg

Tilmelding

  • Deltag: Af hensyn til forplejning og stoleopsætning beder vi om tilmeldingsmail til [email protected] med navn og svømmehold 

Alle er velkomne

Alle medlemmer er selvfølgelig inviteret med til Foreningens Dag 2022 – en dag med medlemsdialog og nye diskussioner om, hvad bestyrelsen de kommende år skal arbejde med. Som optakt kan du digitalt komme med forslag til, hvad vi skal diskutere på Foreningens Dag:   

  • Måske går du med en idé til noget nyt HSK skal afprøve?
  • Måske har du en særlig drøm om, hvor HSK skal bevæge sig hen?

Alle ideer, input og tanker er velkomne og bliver grundlaget for workshops på Foreningens Dag og bestyrelsens dialoger de kommende år. Som afslutning på dagen stemmer alle tilstedeværende om de temaer de fremmødte har arbejdet på. Det giver bestyrelsen en rettesnor for, hvilke temaer der skal arbejdes videre med og i hvilken rækkefølge.  

Sådan kommer du med forslag/input

Du kan indsende dit forslag her eller på nedenstående formular: