Børn og unge med særlige behov

 

I slut marts 2022 starter et pilotprojekt med specialsvømningshold for børn med diagnoser, der har et særligt behov for en koncentreret og til svømmeren målrettet undervisning, i rolige omgivelser, hvor en forælder deltager i vandet.

Målgruppen er børn der har diagnoser på autismespektret, ADHD eller lignende. For at komme på holdet skal der foreligge en diagnose, derudover skal barnet gå i et specialtilbud, eller modtage støtte i undervisningen over 12 timer om ugen. Desværre finder svømmeundervisningen sted i en svømmehal der ikke er tilgængelig i kørestol.

Har du et barn (5-9 år) med en diagnose, som du mener har behov for og vil have glæde af at svømme på vores specialhold, så send en mail, med en kort præsentation af jer og jeres barn til vores projektkoordinator, Mia Grieger, [email protected]. Så kan vi sammen finde ud af, hvad der skal til, for at dit barn kan få en god svømmeoplevelse.

Hvem kan deltage: Børn med diagnoser på autismespektret, eller ADHD, eller lignende som ikke kan inkluderes i almindelige folkeskole, eller som modtager støtte i undervisningen over 12 timer pr. uge.

Alder: 5-9 år. 

Hvor: hver lørdag i Damhusengen, som er en lille og lukket svømmehal, hvor der kun er et enkelt hold i vandet ad gangen. Se mere om hallen her.

Hvordan: Undervisningen foregår på mindre hold med maks. 8 deltagere, og med en fast træner tilknyttet. Derfor skal svømmeren kunne indgå på hold med andre, for at kunne tilbydes svømning på dette hold.
Undervisningen foregår i tæt samarbejde med forældrene, og en forælder pr. barn deltager i vandet.

Der er sat 1 time og 20 min af til hvert hold, hvor de første og de sidste 20 min er afsat til omklædning, her er det forældrene der hjælper med omklædning og at opretholde en god hygiejne. Hvert hold svømmer i 40 min (holdene starter på 30 minutters svømning og derefter øges tiden i vandet gradvist) under kyndig ledelse af en træner. Derefter er de sidste 20 min til omklædning får næste hold adgang til omklædningsrummet.

 

 

Baggrund for pilotprojektet

HSK har i årrække drøfter mulighederne for at tilbyde specialhold. De drøftelser har nu udmøntet sig i et pilotprojekt fra marts til maj 2022. Pilotprojektet skal give os erfaringer og viden ift. at beslutte hvordan tilbud om specialsvømning kan blive et fast tilbud i HSK. I processen har vi haft tæt sparring med Parasport Danmark som netop har anbefalet hold for børn med diagnoser på autismespektret eller ADHD, og som ikke kan inkluderes i en almindelig folkeskoleklasse.

Kontaktperson: Mia på [email protected]

Særlige behov - Forældre/barn,

Målgruppen er børn der har diagnoser på autismespektret, ADHD eller lignende. For at komme på holdet skal der foreligge en diagnose, derudover skal barnet gå i et specialtilbud, eller modtage støtte i undervisningen over 12 timer om ugen. Desværre ka...
Læs mere

Se svømmehold