Der kan opstå betalingsproblemer, når der med visse browsere betales med "mobile enheder" (tablet/telefon). Fejlen opstår kun med iOS på appleenheder. Forsøg at betale med Google Chrome browser eller via computer og undgå Microsoft Edge.

AquaCamp

Opdateret den 18. maj 2021

I sommeren 2021 afholder vi AquaCamps i følgende haller: 

 Dato  Uge   Link til tilmelding  Sted  Alder
 28. juni til 2. juli  26  AquaCamp i Damsø Badet A* UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 28. juni til 2. juli  26  AquaCamp i Damsø Badet BUDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 28. juni til 2. juli  26  AquaCamp i Damsø Badet C* UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 28. juni til 2. juli  26  AquaCamp i Hillerødgade       UDSOLGT  Hillerødgade bad  7-14 år
 5. juli til 9. juli  27  AquaCamp i Damsø Badet A* UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 5. juli til 9. juli  27   AquaCamp i Damsø Badet B* UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 5. juli til 9. juli  27  AquaCamp i Damsø Badet CUDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 5. juli til 9. juli  27  AquaCamp i Hillerødgade       UDSOLGT  Hillerødgade bad  7-14 år
 2. august til 6. august  31  AquaCamp i Damsø Badet A   UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år
 2. august til 6. august  31  AquaCamp i Damsø Badet B   UDSOLGT  Damsø Badet  7-14 år

ALLE CAMPS ER UDSOLGT, MEN STADIG FÅ VENTELISTEPLADSER TIL AQUACAMP I UGE 31.

* Bemærk: Grundet Corona er de camps som afholdes i Damsø Badet i uge 26, 27 og 31 adskilte og har egne opholds- og mødesteder. Det er ikke muligt at bytte eller skifte hold undervejs. 
* Bemærk: Indholdet og svømmeniveauet er det samme på de nævnte camps, det er blot opholds- og mødested, som er forskelligt.  

 

Vi åbner for tilmelding til AquaCamp tirsdag den 25. maj kl 10.


Hvad er en AquaCamp?

AquaCamp er vores bud på en aktiv og sjov ferie for vandglade børn i alderen 7-14 år.

På AquaCamp er der programlagt en bred vifte af spændende aktiviteter både i vandet og uden for bassinet mandag til fredag fra kl. 9.00-15.00. På vores AquaCamp er børnene i vandet to gange om dagen i 30-60 min. 
Vi tilbyder desuden gratis pasning fra 08:00-09:00 samt fra 15:00-16:00. Tiden i svømmehallen bliver brugt på målrettet svømmeundervisning, men der inddrages også andre alsidige vandaktiviteter som for eksempel boldspil eller udspring. Når tiden ikke bruges i svømmehallen, benytter vi ude- og indearealer til at lave boldspil, gamle lege og meget mere. Vi lover det ikke bliver kedeligt!


Corona-retningslinjer:

Vi følger retningslinjer udarbejdet af DIF, DGI, Dansk Svømmeunion, Dansk Svømmebadsteknisk Forening og efterfølgende bearbejdet af de enkelte svømmehaller, så de passer til lokale forhold.

Det betyder:

  • at der ikke må laves aktiviteter på land i svømmehallen.
  • at deltagerne ikke må dele drikkedunke.
  • at der holdes en afstand mellem hver deltager på hhv. 1 meter på land og 2 meter i vand.
  • at personer med symptomer skal blive hjemme. Selv mindre symptomer skal tages alvorligt.
  • at deltagerne spritter hænder ved ankomst til faciliteten samt løbende gennem dagen.
  • at idrætsaktivtiteter med kropskontakt er tilladt men, at vi minimerer andelen af tid med kropskontakt.
  • at vi ifm. idrætsaktiviteter bruger fælles bolde og udstyr. Men at bolde og øvrige redskaber rengøres hyppigt.
  • at der sker hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter.
  • at deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der vil være særlig fokus på afspritning af borde og stole inden og efter spisning. Ligeledes at deltagerne vasker hænder før og efter spisning.