Sådan underviser vi

Svømning for alle.
I Hovedstaden Svømmeklub har vi den fornemme opgave at lære mange børn og voksne at kunne begå sig sikkert i vand og at kunne svømme.


Vi tror på, at den bedste læringsproces i svømning, bygger på udviklingen af en række grundfærdigheder. Forenklet kan man sige at man skal beherske grundfærdighederne inden man kan lære at svømme crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning.
Som fundament for undervisningen på alle niveauer i svømmeskolen fokuserer vi i Hovedstadens Svømmeklub på fire grundfærdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift. Disse er, udover at være svømningens byggesten, også med til at give svømmerne en bedre forståelse for deres egne kroppe i vandet.

Grundfærdigheder, vandtilvænning og læring gennem leg.
Vandtilvænning og grundfærdighederne hænger uløseligt sammen. Derfor vil vores undervisning særligt på de lavere niveauer fokusere på at komme trygt ned i vandet selv (elementskift), være tryk ved at have hovedet under vand (vejrtrækning), at kunne flyde afslappet og kontrolleret i vandet (balance).
Grundfærdighederne læres bedst via lege og aktiviteter, og derfor vægtes læring gennem leg meget højt hos os. Vores trænere er øvet i at lave lege der har til fokus at træne én eller flere af disse grundfærdigheder, således at det bliver sjovt og motiverende at lære at svømme.

Trænere i vandet.
Det er vores overbevisning at forudsætningerne for at blive en dygtig svømmer kræver tryghed og glæde ved vand og en hyppig og god, individuel feedback. Derfor er der altid en eller to hjælpetrænere i vandet på vores yngste børnehold, som er tæt på børnene og som hjælper dem med de forskellige øvelser og lege. Jo flere hjælpere der er i vandet jo bedre. Derfor ser vi også gerne at trænerne er med i vandet, dog uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Vi benytter ikke fastsiddende hjælpemidler

Grundlæggende har vi en holdning om, at man skal lære at svømme gennem kroppens erfaring med korrekte bevægelser. Vi bruger derfor ikke fastsiddende hjælpemidler som bælte og vinger i vores undervisning. Vi mener at det giver kroppen nogle fejlagtige erfaringer i vandet. Fastsiddende hjælpemidler er med til at flytte kroppens tyngdepunkt og man får derfor en forkert opfattelse af balance og opdrift i vandet.