Sankt Annæ Gymnasium

 

 

Hallen består af:

  • Et 25 m langt bassin hvor den laveste vanddybe er 90 cm og den dybe 190 cm.

Da det er en skolesvømmehal er der begrænsede service ydelser og udenomsplads.

 

Sankt Annæ Gymnasium har bedt os indskærpe, at det er strengt forbudt at standse og parkere ved hovedindgangen – Hovedindgangen er en brandvej og må på intet tidspunkt blokeres af biler ej heller ved aflæsning af deltager til skolen, I skal benytte parkeringspladsen.

 

Husk at følge svømmehallens skiltning. Der kan være lokale forhold, som du skal være opmærksom på.

Holdfarve og halplan

Alle svømmehold for børn og unge har fået en farve, f.eks. gul. Farven indikerer hvor man skal vente i svømmehallen og hvor ens hold starter og slutter undervisningen. Du kan se farven på din kvittering eller på svømmeholdet.

Skal du f.eks. svømme på et gult hold, så skal du finde de gule skilte i svømmehallen, i henhold til ovenstående oversigt.