Hvordan bliver jeg passivt medlem?

Som passivt medlem af Hovedstadens Svømmeklub er du med til at støtte foreningen. Passivt medlemsskab giver ikke adgang til at deltage i foreningens træning, aktiviteter eller fortrinsret til tilmelding. Passivt medlemskab er alene et støttemedlemsskab.

Medlemmer som ønsker at overgå til et aktivt medlemskab skal betale fuldt kontingent for det ønskede hold.

Passivt medlemskab koster 250 kr. pr. sæson og der ydes ingen rabatter eller reduktioner på et passivt medlemskab. Passivmedlemsskaber gælder for tilmeldte sæson og skal dermed genfornys hver sæson.

Passive medlemmer har stemmeret i henhold til klubbens vedtægter.