Hvordan bliver jeg passivt medlem?

Som passivt medlem af Hovedstadens Svømmeklub er du med til at støtte foreningen. Passivt medlemskab giver ikke adgang til at deltage i foreningens træning, aktiviteter eller fortrinsret til tilmelding. Passivt medlemskab er alene et støttemedlemsskab.

Medlemmer som ønsker at overgå til et aktivt medlemskab skal betale fuldt kontingent for det ønskede hold.

Passive medlemskaber gælder for tilmeldte sæson og skal dermed genfornys hver sæson. Passivt medlemskab ydes der ingen rabatter eller reduktioner på, og gebyr fremgår af Oversigt over kontingentsatser.

Passive medlemmer har stemmeret i henhold til klubbens vedtægter.