Der kan opstå betalingsproblemer, når der med visse browsere betales med "mobile enheder" (tablet/telefon). Fejlen opstår kun med iOS på appleenheder. Forsøg at betale med Google Chrome browser eller via computer og undgå Microsoft Edge.

Foreningen

Hovedstadens Svømmeklub er en demokratisk folkeoplysende forening. Vi er ledet af en bestyrelse bestående af frivillige. Og frivillighed spiller en stor rolle i foreningen.

Igennem udvalg, arbejdsgrupper og ad-hoc opgaver er frivillige et bærende fundament for Hovedstadens Svømmeklub. Læs mere om at blive frivillig i HSK. 

Ved den årlige generalforsamling fejrer vi foreningen ved at vælge medlemmer til bestyrelsen og de indstillede frivillige fra klubbens udvalg. 

Det er defineret i vores vedtægter som bl.a. tager afsæt i vores næsten 300 år historie

Dertil kommer vores vision, som er det fyrtårn vi spejler efter og værdier som er vores rettesnor i alt hvad vi foretager os.