Foreningen

Hovedstadens Svømmeklub er en demokratisk folkeoplysende forening. Vi er ledet af en bestyrelse bestående af frivillige. Og frivillighed spiller en stor rolle i foreningen.

Igennem udvalg, arbejdsgrupper og ad-hoc opgaver er frivillige et bærende fundament for Hovedstadens Svømmeklub. Læs mere om at blive frivillig i HSK. 

Ved den årlige generalforsamling fejrer vi foreningen ved at vælge medlemmer til bestyrelsen og de indstillede frivillige fra klubbens udvalg. 

Det er defineret i vores vedtægter som bl.a. tager afsæt i vores næsten 300 år historie

Dertil kommer vores vision, som er det fyrtårn vi spejler efter og værdier som er vores rettesnor i alt hvad vi foretager os.