Digitale leveregler

Sådan er vi sammen i Hovedstadens Svømmeklub

Hovedstadens Svømmeklub ønsker at synliggøre retningslinjer for, hvordan svømmerne i klubben skal behandle og respektere hinanden. Vi ønsker at skabe et positivt, sikkert og trygt miljø, hvor svømmerne hver dag kan mødes og dyrke deres fælles interesse for svømmesporten.

Klubben anerkender, at en del af samværet i dag ikke kun foregår fysisk i klubben men også digitalt. Det respekterer klubben, men vi sætter samtidig også retningslinjer og forventninger op til, hvordan ”digitalt samvær” bør foregå. Retningslinjerne bygger på inputs og anbefalinger fra en række workshops med alle konkurrencesvømmere i klubben, forældre, trænere og bestyrelse.

Hovedstadens Svømmeklub har desuden beskrevet, hvordan en svømmer søger hjælp, hvis svømmeren oplever at blive mobbet eller krænket digitalt.

 

Digitale leveregler i Hovedstadens Svømmeklub

Når vi er sammen i svømmeklubben, vil vi være sammen som gode holdkammerater, der opfører os i overensstemmelse med HSKs leveregler. Vi ønsker, at vi skal:

 • bruge alt det digitale (eks. computer, telefon, kamera og video) med omtanke og ikke lægge noget ud eller dele indhold, som vi ikke forud har fået lov til
 • have lov til at sige nej, uden at vi falder ud af fællesskabet
 • være respektfulde
 • være gode og positive kammerater
 • være opmærksomme på, hvordan andre omkring os har det, og hvordan vi kan
  • gøre hinanden bedre
 • være inkluderende og invitere andre ind i vores fællesskab, samtale eller aftale om at ses uden for klubben

 

Når vi ikke er i klubben, men f.eks. sammen i skolen, privat, i biografen eller spiser mad sammen, så ønsker vi, at vi stadig er sammen som gode holdkammerater, og dermed at vi stadig lever op til klubbens værdier.
Klubben ønsker også, at forældre og svømmere derhjemme taler om HSKs værdier og leveregler, den gode holdkammerat og etik på internettet.

 

Når vi er i et omklædningsrum er:

 • telefon, iPad, kamera og computer aldrig fremme eller i brug

 

Når vi er sammen til svømmetræning i klubben, er det i orden, at:

 • svømmerne holder deres telefoner, iPads eller kameraer i tasken, medmindre træneren siger noget andet.
 • træneren bruger telefon, computer eller iPad som et arbejdsredskab f.eks. til:
  • at filme teknik
  • at registrere fremmøde
  • at lave programmer og registrere testresultater
  • at tjekke resultater og tilmeldinger til stævner

 

Når vi er til svømmestævner, er det i orden, at:

 • træneren bruger telefon, computer eller iPad som et arbejdsredskab f.eks. til:
  • at filme teknik
  • at registrere tider og foretage løbsanalyser
  • at tjekke startlister, resultater og tilmeldinger til stævner

 

 • svømmerne fokuserer på:
  • at bruge telefonen til at skrive evalueringer, noter, tjekke startlister og resultater samt til at lytte til musik som løbsforberedelse
  • hvordan holdkammerater svømmer og har det under stævnet
  • deres eget udviklingsfokus og aftaler med træneren
 • forældrene inden svømmestævnet har talt med deres barn om, hvordan barnet har det med at få taget fotos og blive videofilmet, og at forældrene husker at respektere alle svømmeres og træneres ”plads og arbejdsrum” i svømmehallen
 •  medarbejdere og frivillige fra klubben orienterer om, at fotos, der tages, kan blive brugt på klubbens forskellige digitale kommunikationskanaler.

 

Når vi sammen er på vej til svømmestævner, træningslejre og andre aktiviteter, er det fedt, når:

 • vi spørger om lov, inden vi tager et foto, og inden vi eventuelt deler det
 • vi alle følger de regler, vi har fået fra træneren eller holdlederen
 • vi følger de regler, ønsker eller beskeder, som vi giver hinanden

 

Når vi deler et foto eller en video, skal vi altid:

 • have fået lov til at tage det
 • have fået lov til at dele det
 • respektere, at det er OK at sige nej, hvis man ikke har lyst til at blive fotograferet eller videofilmet
 • respektere, at det er OK at sige nej, hvis man ikke har lyst til at få delt et foto eller en video
 • fjerne fotos eller videofilm fra internettet, som man har fortrudt at have givet OK til