Til nye i konkurrenceafdelingen

I Hovedstadens Svømmeklub vil vi ikke bare være Danmarks bedste svømmeklub, men også Danmarks stærkeste idrætsforening. Hvordan vi opfylder og udlever den vision, og hvilke forventninger vi har til forældre og svømmere,  kan du læse lidt mere om her. På denne side har vi primært samlet forskellige relevante anbefalinger og politikker fra klubben, så du som ny forældre i konkurrencesvømningen i Hovedstadens Svømmeklub kan få lidt mere overblik og indblik.

 

Udviklingsplan og vision

I Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling arbejder vi for at skabe de bedste rammer for udvikling af dygtige svømmere, som på sigt kan gøre sig gældende på det højeste nationale og internationale niveau. For at sikre disse gode rammer, arbejder vi efter en rød tråd, som binder vores hold og vores træningsindhold sammen. Denne tråd kalder vi vores langsigtede udviklingsmodel – og det gør vi, fordi det er udviklingen af svømmerne der er det centrale.

Vi lægger vægt på at svømmerne lærer at tage ansvar for deres egen svømning, at svømmerne er nysgerrige og udviklingsorienterede, at de er positive omkring træning og stævner, og at der er et godt miljø på og omkring holdene, hvor alle svømmerne bidrager og føler sig hjemme.

At blive konkurrencesvømmer kræver typisk en del tilvænning. Fra at svømning ikke har fyldt så meget, og hvor der også var tid til andre fritidsaktiviteter, vil svømningen nu gradvist fylde mere jo længere op i systemet man kommer. Der bliver stillet krav – flere ugentlige træningspas, stævnedeltagelse og stort engagement hos både svømmere og forældre. Med udviklingsplanen er en jævn og gradvis progression i mange af disse faktorer sikret, så færrest mulige vil føle sig klemt når træningsmængden eller skolearbejdet øges. 

 

Hovedstadens Svømmeklubs vision og værdier: klik her

Konkurrenceafdelingens velkomstfolder: hent her.

 

Oprykning

Ikke alle svømmere, der starter på Talentholdene, kommer hele klubbens udviklingspyramide igennem og når op på Elite 1-holdet og der får en karriere som international seniorsvømmer. Hver gang en gruppe af svømmere aldersmæssigt bliver klar til at rykke op, vil der være svømmere, der takker nej til tilbuddet, og der vil være svømmere, som, vi i klubben vurderer, ikke er egnede til at rykke op. Man er altså ikke automatisk sikret en plads på sit hold eller på holdet over.

Alt dette kan du læse mere om via ovenstående link til retningslinjerne for oprykning. 

Konkurrenceafdelingens retningslinjer for oprykning mellem holdene.

 

Forældreinformation og -sikkerhed 

Dansk Svømmeunions 10 bud til forældre, læs dem her: hent her.

Børneattester

Som følge af ny lovgivning om børneattester har klubben besluttet, at alle forældre, der deltager i træningslejre, stævner og andre aktiviteter med overnatning, skal indsende en børneattest. Alle trænere er allerede omfattet af disse love.

Det fremgår således af den nye lovtekst, at foreninger nu også skal indhente børneattest hos politiet på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. For at få en børneattest er det nødvendigt, at man giver en samtykkeerklæring til Hovedstadens Svømmeklub, som efterfølgende indsender erklæringen til politiet.

 

Det gør du ved at fremsende en mail til trine@hsk.dk med oplysning om dit CPR-nr. Du vil så efterfølgende modtage et link i din e-boks som du bedes acceptere.

Vi håber selvfølgelig, at alle forældre vil tage godt imod den nye ordning, som hidtil kun har omfattet alle ansatte og trænere i klubben.