Til nye i konkurrenceafdelingen

I Hovedstadens Svømmeklub vil vi ikke bare være Danmarks bedste svømmeklub, men også Danmarks stærkeste idrætsforening. Hvordan vi opfylder og udlever den vision, og hvilke forventninger vi har til forældre og svømmere, kan du læse lidt mere om her. På denne side har vi primært samlet forskellige relevante anbefalinger og politikker fra klubben, så du som ny forældre i konkurrencesvømningen i Hovedstadens Svømmeklub kan få lidt mere overblik og indblik. Det gælder, hvad enten du er oprykker fra svømmeskolen eller tilflytter fra en anden klub. 

 

Er I nye på et konkurrencehold, har vi samlet det meste information her.

Læs også gerne "det med småt" om at være konkurrencesvømmer. Her finder I bl.a. information om tilmelding til hold, events og indtjeningsmuligheder til svømmekonto.

Nedenfor kan der læses mere om udvalgte områder.

 

Udviklingsplan og vision

I Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling arbejder vi for at skabe de bedste rammer for udvikling af dygtige svømmere, som på sigt kan gøre sig gældende på det højeste nationale og internationale niveau. For at sikre disse gode rammer, arbejder vi efter en rød tråd, som binder vores hold og vores træningsindhold sammen. Denne tråd kalder vi vores langsigtede udviklingsmodel – og det gør vi, fordi det er udviklingen af svømmerne der er det centrale.

Vi lægger vægt på at svømmerne lærer at tage ansvar for deres egen svømning, at svømmerne er nysgerrige og udviklingsorienterede, at de er positive omkring træning og stævner, og at der er et godt miljø på og omkring holdene, hvor alle svømmerne bidrager og føler sig hjemme.

At blive konkurrencesvømmer kræver typisk en del tilvænning. Fra at svømning ikke har fyldt så meget, og hvor der også var tid til andre fritidsaktiviteter, vil svømningen nu gradvist fylde mere jo længere op i systemet man kommer. Der bliver stillet krav – flere ugentlige træningspas, stævnedeltagelse og stort engagement hos både svømmere og forældre. Med udviklingsplanen er en jævn og gradvis progression i mange af disse faktorer sikret, så færrest mulige vil føle sig klemt når træningsmængden eller skolearbejdet øges. 

Hovedstadens Svømmeklubs vision og værdier: klik her

 

Kommunikation i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Politikken er udarbejdet for at skabe de bedste og mest afklarede rammer for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Det kan være fra forældre til træner, svømmer til træner, træner til svømmer/forældre og svømmer/forældre til klubben. Politikken er ingen facitliste, som vi skal holde hinanden hårdt op på, men nærmere en gensidig forventningsafklaring og synliggørelse af, hvordan Hovedstadens Svømmeklubs bestyrelse og konkurrenceudvalg ønsker at kommunikationen skal foregå.

 

Oprykning

Ikke alle svømmere, der starter på Talentholdene, kommer hele klubbens udviklingspyramide igennem og når op på Elite 1-holdet og der får en karriere som international seniorsvømmer. Hver gang en gruppe af svømmere aldersmæssigt bliver klar til at rykke op, vil der være svømmere, der takker nej til tilbuddet, og der vil være svømmere, som, vi i klubben vurderer, ikke er egnede til at rykke op. Man er altså ikke automatisk sikret en plads på sit hold eller på holdet over.

Alt dette kan du læse mere om via ovenstående link til retningslinjerne for oprykning. 

Konkurrenceafdelingens retningslinjer for oprykning mellem holdene (under opdatering).

 

Frivillighed og forældrengagement

I konkurrenceafdelingen er der et stort behov for aktive forældre, der hjælper ansatte og trænere med at varetage opgaver omkring svømmerne. Nogle opgaver er obligatoriske for alle, mens andre er noget der er op til den enkelte at vælge til og blive en del af. Se en oversigt over de tre forskellige former for engagement og involvering vi har her. Læs også mere her om de konkrete muligheder for at deltage i det frivillige arbejde rundt om konkurrencesvømmerne og deres hold.

 

Børneattester

Som følge af lovgivningen om børneattester har klubben besluttet, at alle forældre, der deltager i træningslejre, stævner og andre aktiviteter med overnatning, skal indsende en børneattest. Alle trænere er allerede omfattet af disse love.

Det fremgår således af den nye lovtekst, at foreninger nu også skal indhente børneattest hos politiet på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. For at få en børneattest er det nødvendigt, at man giver en samtykkeerklæring til Hovedstadens Svømmeklub, som efterfølgende indsender erklæringen til politiet.

Det gør du ved at fremsende en mail til [email protected] med oplysning om dit CPR-nr. Du vil så efterfølgende modtage et link i din e-boks som du bedes acceptere.

Vi håber selvfølgelig, at alle forældre vil tage godt imod den nye ordning, som hidtil kun har omfattet alle ansatte og trænere i klubben.