Frivillig i konkurrenceafdelingen

Konkurrencesvømningen i Hovedstadens Svømmeklub er baseret på involvering og støtte fra forældre til alle aktive konkurrencesvømmere i klubben.

Det betyder meget lavpraktisk, at der i løbet af året er behov for at alle forældre giver en hånd med. Det kan være som official, som stævnehjælper, stævneleder, arbejdsgruppe- eller udvalgsmedlem, bestyrelsesarbejdet med meget mere. Se en oversigt over de forskellige former for involvering og engagement i konkurrenceafdelingen her - noget er der obligatorisk, mens andet er tilvalg. 

Vi tillader os ofte at kontakte forældre til konkurrencesvømmere direkte med henblik på involvering i klubbens konkurrencearbejde.

Arbejdet er organiseret via en række arbejdsgrupper og et overordnet konkurrenceudvalg. Arbejdet i arbejdsgrupperne er meget bevidst gjort konkret og overskueligt, samt med mulighed for at vælge en arbejdsgruppe efter interesseområde. Det er centralt, at alle konkurrencehold er repræsenteret i arbejdsgrupperne.

Deltager du ikke allerede i arbejdet med at hjælpe dine børn til gode og stærke oplevelser i deres fritid, skriv da til formand for konkurrenceudvalget Grith Puggaard på [email protected] eller til klubdirektør Lars Sørensen på [email protected]

I klubbens Frivillighåndbog er al generel viden om frivillighed og praktiske arbejdsgange forbundet med frivilligt engagement beskrevet. Frivillighåndbogen kan læses og downloades her.

Læs mere om konkurrenceudvalget og arbejdsgrupperne herunder:

Konkurrenceudvalget 

Konkurrenceudvalget står overordnet for udvikling af konkurrenceafdelingen og herunder også ledelsen og koordineringen af konkurrenceafdelingens øvrige arbejdsgrupper. Udvalget består af en formand samt formændene fra de øvrige arbejdsgrupper. Læs mere om udvalgets opgaver her

Tovholderarbejdsgruppen

Tovholderarbejdsgruppen står, på baggrund af sæsonplanerne, for overordnet at arrangere og koordinere konkurrenceholdenes deltagelse i eksterne stævner og træningslejre. Derudover rekrutterer og koordinerer Tovholderarbejdsgruppen holdledere. Arbejdsgruppen består af frivillige fra de forskellige konkurrencehold. Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her

Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen

Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen står overordnet for at udvikle og planlægge interne stævner og øvrige aktiviteter. Derudover arbejder gruppen også med at rekruttere og oplære frivillige, som kan varetage opgaver i forbindelse med for eksempel stævner.  Arbejdsgruppen består af frivillige fra de forskellige konkurrencehold. Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her

Arrangementsgruppen

Arrangementsgruppen står overordnet for at arrangere både svømmefaglige og sociale arrangementer for holdene i konkurrenceafdelingen f.eks. fælles en sæsonopstartstur. Derudover er arrangementsgruppen ansvarlig for at sikre en god modtagelse af nye svømmere og forældre. Arbejdsgruppen består af frivillige fra de forskellige konkurrencehold. Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her

Kommunikationsarbejdsgruppen

Kommunikationsarbejdsgruppen står overordnet for den interne kommunikation til svømmere og forældre, samt at formidle de gode historier fra konkurrenceafdelingens hverdag eksternt på f.eks. Facebook og hjemmeside. Arbejdsgruppen består af frivillige fra de forskellige konkurrencehold. Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her

Sponsorarbejdsgruppen

Sponsorarbejdsgruppen er overordnede ansvarlig for at skaffe og vedligeholde klubbens sponsoraftaler, samt at arrangere deltagelse i indtægtsgivende aktiviteter f.eks. Spartaløb og Christiansborg Rundt. Arbejdsgruppen består af frivillige fra de forskellige konkurrencehold. Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her