Arrangementsarbejdsgruppen

Arrangementsarbejdsgruppen

Formand: Birgit Falk Riecke [[email protected]]

Læs Grundlaget for Arrangementarbejdsgruppen her.


Arrangementsarbejdsgruppen varetager følgende opgaver: 

  • Sørge for, at forældre fra hvert hold arrangerer det sociale i forbindelse med klubmesterskaberne, i samarbejde med trænerne og stævneledelsen
  • Arrangere fælles sæsonafslutningsarrangement
  • Arrangere frivilligfest
  • Arrangere sociale arrangementer for hold, der er repræsenteret i arbejdsgruppen. Både for enkelte hold og på tværs af flere hold (hertil jule- og sæsonafslutning på hold)
  • Være med til at udarbejde velkomstfolder og løbende opdatere hjemmesiden
  • 1-2 gange årligt arrangere og afvikle ’Holdlederforum’ for alle holdledere i konkurrenceafdelingen
  • Udarbejde referat fra arbejdsgruppemøderne
  • Udarbejdelse en årsplan for arbejdsgruppen
  • Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.)

Læs mere om de andre udvalg og arbejdsgrupper her.