Sponsorarbejdsgruppen

Sponsorarbejdsgruppen

Formand: Torben Hertel [[email protected]]

Læs Grundlaget for Sponsorarbejdsgruppen her.

Arbejdsgruppen varetager følgende opgaver:

 • Sørge for deltagelse med officials og hjælpere til indtægtsgivende aktiviteter – f.eks. eksisterende aftaler med Spartaløb og Christiansborg Rundt
 • Iværksætte indtægtsgivende eller omkostningsdækkende aktiviteter f.eks. sponsorevent, sponsorer til egne stævner og dækning af konkrete omkostninger
 • Bistå stævne- og aktivitetsgruppen med udvikling af kommerciel del af egne stævner
 • Sørge for aftale om tøjleverancer og deltage i udvælgelse af tøjsortiment
 • Sørge for sponsorer til klubtøj og hætter
 • Søge fonde og puljer for potentielle midler
 • Udarbejde en sponsorstrategi og sponsorkoncept
 • Udarbejde sponsorkontrakter til godkendelse i bestyrelsen
 • Udarbejde referat fra arbejdsgruppemøderne
 • Udarbejde årsplan for arbejdsgruppen
 • Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.)

Læs mere om de andre udvalg og arbejdsgrupper her.