Konkurrenceudvalget

Konkurrenceudvalget

Formand: Grith Puggaard [[email protected]]

Udvalget består af formændene fra hver arbejdsgruppe. Læs Grundlaget for Konkurrenceudvalgets arbejde her.

Konkurrenceudvalget varetager følgende opgaver: 

  • Lede og koordinere konkurrenceafdelingens arbejdsgrupper.
  • Sikre rekruttering af frivillige forældre til udvalg, arbejdsgrupper og drift af aktiviteter i konkurrenceafdelingen.Konfliktløsning for svømmere/forældre.
  • Sikre flow og løbende evaluering af konkurrenceafdelingen
  • Sikre, at udvalget, også igennem de tilknyttede udvalg, er repræsenteret i brugergrupperne i de svømmehaller hvor konkurrenceafdelingen træner.
  • I samarbejde med trænere og klubbens administration lave oplæg til holdenes aktivitetsbudgetter, langsigtet, hvor det er muligt.
  • Sikre samarbejde med andre eliteklubber/elitenetværk i Svømmeunionen
  • Udarbejde referat af udvalgsmøderne.
  • Udarbejde en oversigt over opgaver for sæsonen for konkurrenceudvalget.
  • Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.).

Læs mere om de andre arbejdsgrupper her.