Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen

Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen

Formand: Grith Puggaard [[email protected]]

Læs Grundlaget for Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen her.

Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen varetager følgende opgaver:

 • Fordele opgaver ud fra sæsonplaner udarbejdet af konkurrenceafdelingens trænere
 • Arrangere og udvikle HSK’s stævner, som fastlagt af konkurrenceudvalget. Stævnelederen har det praktiske ansvar for afvikling. Det sportslige ansvar ligger hos konkurrenceafdelingens trænere.
 • Arrangere unionsstævner mv. i samarbejde med Dansk Svømmeunion
 • Systematisk evaluering af stævnerne
 • Tilmelde svømmere til egne og eksterne stævner
 • Tilmelde officials til egne stævner
 • Sikre bookning og adgang til svømmehaller til aktiviteter (via kontoret)
 • Bestilling af pokaler, svømmenåle, medaljer (via kontoret) og i
 • Indkøb af udstyr til afvikling af stævner
 • Sikre rekruttering, uddannelse og oplæring af:
  • stævneledere
  • stævnesekretærer
  • speakere
  • hjælpere til el-tid
  • hjælpere til afvikling af stævner
 • Ajourføre lister over klubrekorder, klubpokaler, nåletider mv.
 • Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.)

Læs mere om de andre udvalg og arbejdsgrupper her.