Tovholderarbejdsgruppen

Tovholderarbejdsgruppen

Formand: Lisbeth Steen Andersen [[email protected]]

Læs Grundlaget for Tovholderarbejdsgruppen her.


Arbejdsgruppen varetager følgende opgaver:

 • Fordeling af sæsonens aktiviteter jf. sæsonplanerne
 • Planlægge og arrangere deltagelse i eksterne stævner og træningslejre (primært for T3, T2 og T1), fastlagt i sæsonplanen, og sikre at aktivitetsbudgettet overholdes
 • Arrangere transport og overnatning for svømmere, holdledere og officials ved eksterne stævner og træningslejre
 • Ved DM-stævne bestille T-shirts
 • Kommunikere med trænere om planlægning af eksterne stævner
 • Kommunikere relevant information om aktiviteter ud til svømmere og forældre i god tid inden aktiviteten afholdes
 • Planlægge og fordele officialopgaver ved eksterne stævner
 • Sikre løbende kontakt og rekruttering af forældre
 • Planlægge og afholde egne kurser for officials
 • Være ajour mht. relevante kursustilbud
 • Udarbejde referat fra arbejdsgruppemøderne
 • Udarbejde årsplan for udvalget
 • Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.)
 • Skabe overblik over frivilligaktivitet på holdene og ’fremmødestatistik’ blandt frivillige

Manual for tovholderarbejdet i Hovedstadens Svømmeklub

Manual for holdlederarbejdet i Hovedstadens Svømmeklub

Læs mere om de andre udvalg og arbejdsgrupper her.