AquaCamp

Vi følger retningslinjer udarbejdet af DIF, DGI, Dansk Svømmeunion, Dansk Svømmebadsteknisk Forening og efterfølgende bearbejdet af de enkelte svømmehaller, så de passer til lokale forhold.

Det betyder:

  • at der ikke må laves aktiviteter på land i svømmehallen.
  • at deltagerne ikke må dele drikkedunke.
  • at der holdes en afstand mellem hver deltager på hhv. 1 meter på land og 2 meter i vand.
  • at personer med symptomer skal blive hjemme. Selv mindre symptomer skal tages alvorligt.
  • at deltagerne spritter hænder ved ankomst til faciliteten samt løbende gennem dagen.
  • at idrætsaktivtiteter med kropskontakt er tilladt men, at vi minimerer andelen af tid med kropskontakt.
  • at vi ifm. idrætsaktiviteter bruger fælles bolde og udstyr. Men at bolde og øvrige redskaber rengøres hyppigt.
  • at der sker hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter.
  • at deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der vil være særlig fokus på afspritning af borde og stole inden og efter spisning. Ligeledes at deltagerne vasker hænder før og efter spisning.