Jeg vil gerne meldes ud. Hvordan gør jeg, og får jeg kontingentet tilbage?

Udmeldelse skal ske via mail på: info@hsk.dk.

Tilbagebetaling af indbetalt kontingent foretages ikke efter udløb af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder uden yderligere varsel efter de første tre på hinanden følgende udbudte undervisningsgange efter indmeldelse. Altså møder du til undervisning tredje gang efter din indmeldelse er fortrydelsesretten bortfaldet. Altså, når tredje undervisningsgang efter din indmeldelse starter, er fortrydelsesretten borfaldet

Læs i øvrigt betingelser vedr. udmeldelse i vores købs- og medlemsbetingelser. 

Bemærk, at du ved udmeldelse mister rettighederne med hensyn til tidligere tilmelding til den kommende sæson.