Købs- og medlemsbetingelser

 

KØBS- OG MEDLEMSBETINGELSER FOR HOVEDSTADENS SVØMMEKLUB

 

 

Klubbens juridiske navn: Hovedstadens Svømmeklub (HSK)

 

Selskabsform: Forening

 

CVR-nummer: 12 26 47 12

 

Administration:  

Hovedstadens Svømmeklub (København og Frederiksberg)

Bernhard Bangs Alle 41A, 4. sal

2000 Frederiksberg

Tel.: 38 71 09 40

 

Officiel e-mail adresse: [email protected] 

Officiel web-adresse: www.hsk.dk

 

PERSON- OG PRIVATLIVSOPLYSNINGER

Når du klikker rundt på hjemmesiden kan der blive indsamlet statistiske data (”cookies”). Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med køb af medlemsskaber hos Hovedstadens Svømmeklub, samt til udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Medlemmer, der ønsker at tilmelde sig hold hos Hovedstadens Svømmeklub, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er medlemmets ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

På grund af dokumentationskrav fra Frederiksberg og Københavns Kommune opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til fire år efter din udmeldelse af foreningen. Herefter anonymiserer vi dine data. Ønskes det, at vi sletter personlige data, kan aktivt medlemsskab af Hovedstadens Svømmeklub ikke opretholdes.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler nødvendige personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Således efterlever vi Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018.

 

PRISER

Alle priserne på hjemmesiden er momsfrie, da vi er en forening. 

Du betaler forud, for den periode der er angivet ved købet, via dit Dankort eller andet kreditkort og køber et af følgende produkter:

 

  • medlemsskab og dermed tilmelding til et eller flere hold
  • events
  • venteliste

 

BETALING

På hjemmesiden kan du betale med de mest almindelige kreditkorttyper. 

Vi bruger Nets, Quickpay og Clearhaus til at håndtere betalinger på hsk.dk. Læs mere på deres hjemmesider om sikkerheden ved online betaling. 

Ingen bookede pladser er garanterede, før betaling er gennemført og bevis herfor er modtaget på den mailadresse, der er oprettet i brugerprofilen i klubbens medlemssystem.

  

BETALING I RATER

Enkelte helårshold betales i rater, hvis denne betalingsmulighed er på det hold, medlemmet skal tilmelde, vil det fremgå under betalingen, hvor der aktivt kan vælges at betale i rater. Rater fungerer ved, at hele holdets pris reserveres på betalingskortet, men der trækkes kun den aktuelle rate som anført i indkøbskurven.

Holdets helårspris opdeles altid i fire ligelige rater placeret jævnt henover svømmesæsonen. Når sidste rate er trukket og når sæson ophører, ophører de automatiske træk og dine kortoplysninger slettes automatisk.

Hvis betalingskortet anvendt til ratebetaling ændres i perioden, hvor der er oprettet rater, vil der ved betaling af næste rate indgå en betalingsfejl, som sendes pr. mail til klubbens administration og medlemmets mailadresse som registreret i medlemssystem. I den mail har medlemmet via link mulighed for at opdatere betalingskortinformationer. Herefter ændres resterende raters betalingsoplysninger.

Hvis et medlem på et hold, hvor der er mulighed for ratebetaling, ønsker udmelding, skal medlemmet kontakte klubbens administration, som fjerner medlemmet fra holdet og annullerer resterende rater.

 

BETALINGSKORT

Der kan betales med Dankort, VisaDankort, Visa og Mastercard. 

 

TILMELDING

Ved indmeldelse og betaling af kontingent opnås medlemskab af Hovedstadens Svømmeklub (HSK). Det betyder, at man herefter er underlagt HSK`s vedtægter og retningslinjer m.v. 

Kontingent betales helårligt kontant ved tilmelding via hjemmesiden. Kontingentet er betaling for et medlemskab, ikke for en bestemt mængde svømning.

 

SÆSONSTART

Den primære svømmesæson løber fra september til maj. 

De præcise datoer og tider for holdenes start og slut fremgår af kvittering og af medlemmets profil på www.hsk.dk. 

Bemærk klubbens ferieplan

 

BEKRÆFTELSE AF TILMELDING

Medlemmer modtager en e-mail med bekræftelse af tilmelding og betaling. Først ved modtagelse af denne særskilte mailbekræftelse er et hold gyldigt tilmeldt. Medlemsprofil på vores hjemmeside skal altid holdes opdateret med korrekt e-mailadresse, telefonnummer, adresse osv. Eventuelle aflysninger og andre vigtige informationer vedr. de tilmeldte hold fremsendes på e-mail og sms.

 

VENTELISTE

Det er muligt, at tilmelde sig en venteliste til et eller flere specifikke hold, når holdet er overtegnet. Prisen på en ventelisteplads fremgår, når der tilmeldes til ventelisten. At stå placeret på ventelisten er en service og gebyret trækkes ikke fra kontingentbetalingen ved evt. tilmelding til et hold. En plads på ventelisten er kun gældende i den aktuelle sæson.

Ventelisten i medlemssystemet håndteres fuldautomatisk. Det betyder, at hvis der opstår en ledig plads på et hold med venteliste, så tilbydes pladsen via mail til nr. 1 på ventelisten. Herefter har du 48 timer til at acceptere tilbud om plads. Takker nr. 1 på ventelisten ikke ja til pladsen inden 48 timer får nr. 2 på ventelisten tilbudt pladsen i 48 timer osv. Hvis en venteliste til et specifikt hold har været gennemløbet to gange uden, at et medlem har købt pladsen, så slettes holdets venteliste, og den ledige plads gives fri til køb.

 

FORTRYDELSESRET

Der gælder generelt jf. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 ikke nogen fortrydelsesret ved køb af "rekreative fritidsaktiviteter" via internettet. Kontingent er betaling for et medlemskab og ikke for en bestemt mængde svømning.

Hovedstadens Svømmeklub har dog særlige fortrydelsesvilkår:

Når et medlem er tilmeldt et hold og har indbetalt kontingent, er det muligt at fortryde sit medlemskab.

For helårshold (typisk ni måneder) bortfalder fortrydelsesretten uden yderligere varsel efter de første fire på hinanden følgende udbudte undervisningsgange efter indmeldelse. Det betyder, at uanset medlemmets fremmøde, skal udmeldelse ske inden medlemmets femte undervisningsgang.

Ved fortrydelse af medlemskabet for helårshold refunderes indbetalt kontingent, fratrukket et fast gebyr på 400 kr. Gebyret er fast uanset, hvornår i perioden medlemskabet fortrydes

For periodehold (hold med varighed på tre, fire eller seks måneder) bortfalder fortrydelsesretten uden yderligere varsel efter de første to på hinanden følgende udbudte undervisningsgange efter indmeldelse. Det betyder, at uanset medlemmets fremmøde, skal udmeldelse ske inden medlemmets tredje undervisningsgang.

Ved fortrydelse af medlemskabet for periodehold refunderes indbetalt kontingent, fratrukket et fast gebyr på 200 kr. Gebyret er fast uanset, hvornår i perioden medlemskabet fortrydes

Ved køb af et event eller en camp, fx Aqua Camp eller tilmelding til en træningslejr, gælder ingen fortrydelsesret. Hvis der er særlige fortrydelsesvilkår, vil de fremgå ifb. med tilmelding.

Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.

 

UDMELDELSE

Man kan når som helst melde sig fra sit svømmehold. Udmeldelsen skal fremsendes til [email protected] og skal indeholde følgende oplysninger på medlemmet: navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

Tilbagebetaling af indbetalt kontingent foretages ikke efter udløb af fortrydelsesretten.

Ved udmeldelse inden sæsonstart fratrækkes 200 kr. i administrationsgebyr.

Ved udmeldelse mistes retten til at forhåndstilmelding til et hold til den kommende svømmeskolesæson.

 

EKSISTERENDE MEDLEMMER

Eksisterende medlemmer får mulighed for at tilmelde før nye medlemmer. Nærmere information om hold, datoer og procedure sendes pr. mail direkte til medlemmer.  

 

NYE MEDLEMMER

Nærmere præcisering af dato fremgår af klubbens hjemmeside. Nye medlemmer får adgang til tilmelding, når eksisterende medlemmer har haft mulighed for at gentilmelde. Der opkræves et indmeldelsesgebyr første gang et medlem meldes ind i foreningen.

 

TILMELDING EFTER SÆSONSTART

Hvis der efter sæsonstarten er en eller flere ledige pladser på et hold, er det muligt at tilmelde sig dette/disse hold. Det helårlige kontingent for holdene nedskrives tre gange i løbet af svømmesæsonen.

 

  • når der tilmeldes et hold fra uge 45 reduceres kontingent med 25 %
  • når der tilmeldes et hold fra uge 4 reduceres kontingent med 50 %
  • når der tilmeldes et hold fra uge 13 reduceres kontingent med 75 %

 

HOLDÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre eller nedlægge hold i forbindelse med manglende tilmelding. Ligeledes forholder vi os ret til sæsonen igennem at foretage løbende faglige tilpasninger af holdenes niveauer.

 

RABATTER

Flerholdsrabat, hvis et medlem tilmelder sig et hold nr. 2, reduceres prisen på det billigste hold med 50 %. Det gælder dog kun for hold tilmeldt i samme undervisningsperiode, og fx ikke ved køb af hold i to efterfølgende perioder - fx to halvårshold.

Familierabat er muligt på særlige betingelser for medlemmer af kunstsvømnings-, vandpolo og konkurrenceafdelingerne:

Hvis der i familien er min. ét tilmeldt familiemedlem af kunstsvømnings-, vandpolo- eller konkurrenceafdelingerne og dermed to yderligere familiemedlemmer på andre hold i klubben, yder klubben 50 % rabat på det billigste hold. Tilmeldes fire familiemedlemmer ydes der 50 % det næstbilligste hold. Tilmeldes fem familiemedlemmer ydes der 50 % rabat på det tredjebilligste osv.  

Ønskes brug af familierabat, skal der skrives til [email protected].

De to rabatformer kan ikke kombineres. Rabatterne gælder kun for helårsmedlemsskaber, dvs. hold af kortere varighed end 9 mdr. er ikke omfattet af klubbens rabatmuligheder. Derudover er bevægelsestræning fx 60+ heller ikke omfattet af klubbens rabatmuligheder.

GEBYRER I FORBINDELSE MED HOLDFLYTNINGER

Hovedstadens Svømmeklub forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for manuelle holdflytninger. Dog ikke, hvis flytningen er pga. en omplacering anbefalet af Hovedstadens Svømmeklub. Det er muligt selv at skifte hold via medlemssystemet.

Skiftes der til et svømmehold med en højere pris, skal merprisen afregnes ifb. med holdskiftet. Afregningen foregår oftest digitalt på klubbens hjemmeside. Holdskiftet er først effektueret, når merprisen er afregnet. Skiftes der til et hold med en lavere pris, tilbagebetales differencen af Hovedstadens Svømmeklubs administration.

 

ADGANGSARMBÅND ELLER ADGANGSKORT

I nogle svømmehaller skal du have et adgangsarmbånd eller adgangskort for at få adgang til svømmehal og omklædningsrum. Kontingent i de haller opkræves kr. 50 ekstra, som ikke refunderes. For et mistet adgangsarmbånd eller adgangskort opkræves kr. 100, som ikke refunderes. 

Hovedstadens Svømmeklub har svømmeundervisning i 14 forskellige svømmehaller i hovedstadsområdet. I nogle svømmehaller er der adgangskontrol, fordi der undervises samtidig med, at der er offentlige gæster i svømmehallen. Medlemmer vil derfor skulle vise aktive tilmeldinger. De findes under ”min profil” på www.hsk.dk. Holdtilmeldinger kan enten vises til svømmehallens personale via smartphone eller ved at have en printet version med. Der er ikke adgang til undervisningen uden fremvisning af tilmelding. Bemærk at forevisning af holdtilmelding giver adgang for den enkelte svømmer i undervisningstiden. Ønsker man at svømme før eller efter undervisningen, kan man i nogle svømmehaller købe en billet.

Læs derfor information om svømmehallernes forskellige adgangssystemer her.

 

FORCE MAJEURE

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra hallernes side, strejker, lockout eller andre uforudsete hændelser - herunder er også omfattet aflysninger forårsaget af sygdomme som fx COVID-19. Hovedstadens Svømmeklub låner svømmehallerne af kommunerne og har intet ansvar for den daglige drift af svømmehallerne.

 

 

ANSVAR

Hovedstadens Svømmeklub har kun ansvar og livredningsopsyn for tilmeldte medlemmer af klubben og kun i det præcise tidsrum, hvor undervisningen på det tilmeldte hold foregår. Ansvaret er begrænset til den undervisning der foregår i svømmehallerne og omfatter således ikke omklædningsrummene.

 

NYHEDSBREVE OG KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMER

Nyhedsbreve og tilbud fra klubbens samarbejdspartnere sendes kun til medlemmet, såfremt denne enten har tilmeldt sig aktivt på foreningens hjemmeside, eller ved tilmelding har accepteret at modtage nyhedsbreve og tilbud. Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen på samme side eller ved at kontakte Hovedstadens Svømmeklub på [email protected].

Hovedstadens Svømmeklub benytter sig af e-mail og sms, når medlemmer informeres om ændringer på tilmeldte hold, aflysninger og tilbud om oprykninger osv. Information hentes fra medlemmernes oprettede profiler og kan ikke fravælges.

 

 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og medlemsbetingelser fremgår af hjemmesiden. 

 

TEKNISKE KRAV TIL MEDLEMMETS COMPUTERUDSTYR

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

FORBEHOLD

Hovedstadens Svømmeklub tager forbehold for tryk- og prisfejl og forbeholder sig ret til løbende at justere holdenes sammensætning og opbygning.

Hovedstadens Svømmeklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Hovedstadens Svømmeklub og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.hsk.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

 

  • at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov
  • at hsk.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

 

Hovedstadens Svømmeklub og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som medlemmet, medlemmets aftagere/klienter/medlemmer eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Hovedstadens Svømmeklub ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Hovedstadens Svømmeklub. Hovedstadens Svømmeklub påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Hovedstadens Svømmeklub ydelser på www.hsk.dk. 

 

KLAGER

Hvis du ønsker at klage, kan du henvende dig til:

 

Hovedstadens Svømmeklub

Bernhard Bangs Alle 41 A, 4. sal

2000 Frederiksberg

Tel.: 38 71 09 40

 

[email protected]

 

Foreningens vedtægter findes her.