Børneattester

Det fremgår af loven, at foreninger skal indhente børneattest hos politiet på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Hovedstadens Svømmeklub indhenter derfor børneattest på alle forældre, der deltager i træningslejre, stævner og andre aktiviteter med overnatning.

Kontoret bestiller børneattesten digitalt hos Politiet, og vil derfor inden da bede om holdlederens fulde navn og cpr.nr. pr. mail. Inden Politiet kan udstede børneattesten kræver det dog personens samtykke.
Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at personen har NemId, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse. Politiet sender attesten til klubbens digitale postkasse, når personen har givet sit samtykke.

Læs mere om børneattesten her.