Særlige forhold for babyhold i DGI Byen

Barnevogne må kun placeres ved de anviste pladser ved Vandkulturhusets billetsalg. Efter at have passeret billetsalget er der autostole som kan tages med igennem omklædning og med ned til bassinet. For at få adgang til bassinet kan man gå ned af en del trapper, eller tage elevatoren.