Hvordan fungerer ventelisten?

Ventelister gælder kun til præcist angivne hold, når de er overtegnede, og kun i den sæson, hvor du tilmelder dig en venteliste. Én venteliste plads koster kr. 75. Du har dog mulighed for at tilmelde dig til flere ventelister, men vil blive opkrævet kr. 75 pr. ventelise. Vi betragter ventelisten som en service og gebyret trækkes ikke fra kontingentbetalingen ved evt. tilmelding til et hold.

Ventelisten fungerer automatisk og er listebaseret således, at hvis den første på listen ikke ønsker pladsen, går pladsen videre til den næste i den rækkefølge man er tilmeldt. Når du bliver tilbudt en plads, sendes der mail, og du har 48 timer til at reagere på mailen og acceptere pladsen. Hvis du ikke har reageret i løbet af 48 timer, går pladsen uden varsel videre til den næste på listen. Reagerer ingen på ventelisten ved første tilbud, får du tilbudt pladsen igen. Hvis du også anden gang takker nej til pladsen eller undlader at reagere, bliver du automatisk slettet fra ventelisten.

Såfremt du allerede er tilmeldt et hold, vil du få valget om at deltage på yderligere et hold eller flytte over til det nye hold. Hvis det sidste er tilfældet flyttes betalingen med til det nye hold.


Vi har fastlagt det maksimale antal ventelistepladser til vejledende fem pladser pr. hold. Det er vores erfaring, at fem pladser giver en realistisk chance for at komme på et hold i løbet af sæsonen. Vi giver dog naturligvis ingen garantier herfor. Vi lukker for tilmelding inkl. opskrivning til venteliste d. 1. april, da det ikke er meningsfyldt at komme på et hold så sent i forløbet.

Ventelisten gælder kun for én sæson og nulstilles når sæsonen slutter (maj måned). Har man været opskrevet på venteliste og ikke fået plads i løbet af en sæson, vil man få en fortrinsret i tilmeldingen til den næste sæson. Tilmeldingen foregår i tre omgange; først for aktive medlemmer, derefter for dem der har været opskrevet på venteliste den netop afsluttede sæson og så for nye medlemmer.