Er der nogen særlige rabatter eller kontingentreduktioner at få?

Vi har to slags rabatter.

1) Flerholdsrabat, hvis et medlem tilmelder sig et hold nr. 2, så reduceres prisen på det billigste hold med 50 %. Det gælder dog kun for hold tilmeldt i samme undervisningsperiode, og fx ikke ved køb af hold i to efterfølgende perioder - fx to halvårshold. 

2) Familierabat, hvis en familie via familietilknytning tilmelder tre eller flere medlemmer, så ydes der 50 % rabat på det billigste tilmeldte hold blandt de tre tilmeldte familiemedlemmer. Tilmeldes fire familiemedlemmer ydes der 50 % rabat på det billigste hold og 50 % rabat på det næstbilligste hold. Tilmeldes fem familiemedlemmer ydes der 50 % rabat på det tredjebilligste, 50 % rabat på det næstbilligste og 50 % rabat på billigste. Osv. 

De to rabatformer kan ikke kombineres. Rabatterne gælder kun for helårsmedlemsskaber, dvs. hold af kortere varighed end 9 mdr. er ikke omfattet af klubbens rabatmuligheder. Derudover er bevægelsestræning fx 60+ heller ikke omfattet af klubbens rabatmuligheder.