Frivillig på Kejserpingvin og Kongepingvin

I Tekniksskolen er der året rundt forskellige stævner, events og sociale aktiviteter, hvor der er brug for frivillige kræfter. Som frivillig I Teknikskolen bliver du en aktiv del af dit barns svømmeliv og får sjove og gode oplevelser med både børn, trænere og andre forældre på Kejserpingvinholdene. 

Når dit barn bliver en del af Teknikskolen er det afgørende for klubbens sammenhængskraft, at du som forælder involverer dig som frivillig og er en del af de forskellige arrangementer, som barnets hold deltager i. Stævner udgør naturligvis en del af arrangementerne og derudover er der sociale arrangementer for holdet. 

Der er forskel på både mængden af opgaver og klubbens frivilligforventninger til forældre alt afhængig af, om ens barn er tilknyttet et Kejser- eller Kongepingvin hold. Med andre ord, så starter vi stille ud på Kongepingvinholdene og efterhånden som børnene dygtiggøre sig og rykker op på Kejserpingvinholdene, stiger mængden af arrangementer og opgaver, og dermed også klubbens forventninger til involvering fra forældre. 

Nedenfor kan du se de forskellige funktioner, der er som frivillig i Teknikskolen og læse korte beskrivelser af frivilligopgaverne. Har du spørgsmål eller vil du vide mere om frivilliginvolvering i Teknikskolen, kan du kontakte Teknikskoleleder Cathrine Olsen på [email protected]

I klubbens Frivillighåndbog er al generel viden om frivillighed og praktiske arbejdsgange forbundet med frivilligt engagement beskrevet. Frivillighåndbogen kan læses og downloades her.

Frivillig tovholder

Tovholder

Som frivillig tovholder har du overblik over, hvornår holdet skal til stævner og står for at koordinere, at der er holdledere med til stævnet. 

Læs beskrivelsen af tovholderfunktionen her

Frivillig holdleder

Holdleder

Som frivillig holdleder er du med ude til stævner og hjælper blandt andet trænerne med alt det praktiske omkring svømmerne. 

Læs beskrivelsen for holdlederfunktionen her.

Frivillig aktivitetskoordinator

Aktivitetskoordinator

Som frivillig aktivitetskoordinator står du for at arrangere sociale arrangementer for holdet. 

Læs beskrivelsen for aktivitetskoordinatorfunktionen her

Official

Som official er du tidtager til et stævne. Læs mere om at være official her.

Pop up frivillig

Pop up frivillig er ad hoc opgaver, der blandt kan være på selve dagen i forbindelse med stævner og sociale arrangementer. Det kan være klargøring af mad, kagebagning, diplomskrivning mv. Behovet for pop up frivillige bliver formidlet i invitationen til hvert enkelt arrangement.