Det mener de frivillige

Medlemsundersøgelse 2019 om frivillighed

I forbindelse med Hovedstadens Svømmeklubs Medlemsundersøgelse 2019, havde vi i år øget fokus på at indsamle viden om frivillighed i klubben. Blandt andet om, hvem de frivillige er, hvad deres motivationer er for at engagere sig som frivillige og om hvordan de oplever, at det praktiske og det sociale omkring frivilligheden fungerer. Med den volumen Hovedstadens Svømmeklub har kan frivillighed være mange forskellige opgaver og foregå på mange forskellige niveauer. Her kan du få et indblik i, hvordan de frivillige selv mener, at det står til med frivilligheden i Hovedstadens Svømmeklub. 

En note til nedenstående resultater er, at data kun repræsenterer holdninger og oplevelser fra frivillige, som selv er medlemmer eller har børn, der er i medlemmer i klubben, da spørgsmålene, som nævnt, er blevet stillet i forbindelse med Hovedstadens Svømmeklubs Medlemsundersøgelse.

 

Jo mere svømmetid, desto mere frivillighed 

Data fra Medlemsundersøgelsen viser, ikke overraskende, at flere engageres som frivillige i takt med, at den tid deres børn bruger i klubben øges. Således svarer ("p" i parentes står for population og dækker over andelen af respondenter ved det enkelte spørgsmål): 

 • 14 % af respondenterne (p: 506) med børn i svømmeskolen, at de enten godt kunne forestille sig at deltage i frivilligt arbejde i klubben i fremtiden eller allerede gør det
 • 7 % af respondenterne (p: 150), der selv går på voksenhold, at de ønsker at deltage i frivilligt arbejde i klubben
 • 35 % af respondenterne (p: 23), der har børn i klubbens teknikskole (kejserpingvinhold), at de er engageret som frivillige i klubben
 • 79 % af respondenterne (p: 42), der har børn i konkurrenceafdelingen, at de er engageret som frivillige i klubben

Blandt de respondenter, der ikke er frivillige beskriver mange med egne ord, at det som oftest handler om manglende tid og overskud, at de allerede er frivilligt engageret andetsteds eller at de ikke finder det relevant at engagere sig, da deres barn/børn endnu ikke deltager i stævner/konkurrencer. Derudover kommenterer flere, at de ikke oplever at have noget tilhørsforhold til klubben samt, at de enten ikke ved, hvad man kan bidrage med som frivillig eller ikke mener de har kompetencerne til at være frivillige.

 

Sjovt og værdifuldt at være frivillig i klubbens teknikskole og konkurrenceafdeling, dog med mulighed for forbedringer på organiseringsfronten

Respondenter, der er frivillige i Hovedstadens Svømmeklubs teknikskole og konkurrenceafdeling, er gennem en række holdningsspørgsmål blevet spurgt ind til, hvordan det overordnet er at være frivillig i klubben (p: 41). Her mener: 

 • 83 %, at deres frivillige indsats bliver værdsat af klubben
 • 73 %, at der er et godt socialt miljø mellem de frivillige
 • 85 %, at de deltager som frivillige i klubben, fordi de synes det er sjovt og værdifuldt
 • 79 %, at de deltager som frivillige i klubben, fordi de herigennem kan bruge mere tid sammen med deres barn
 • 5 %, at de deltager som frivillige i klubben, fordi de er "tvunget" til det 
 • 67 %, at organiseringen af de frivillige i klubben er god
 • 62 %, at koordineringen af frivilligopgaver fungerer godt
 • 76 %, at det er nemt at forstå, hvilke opgaver og ansvar de har som frivillige
 • 72 %, at frivilligopgaver bliver meldt ud i god tid

Blandt respondenter, som har børn i teknikskolen eller konkurrenceafdelingen, men ikke er frivillige (p: 19) svarer:

 • 58 %, at de ikke deltager som frivillige, fordi de har for travlt i hverdagen
 • 28 %, at de ikke kan finde ud af, hvordan de kan engagere sig som frivillige
 • 17 %, at de aldrig er blevet spurgt, om de vil engagere sig som frivillige
 • 22 %, at klubbens frivillighedsarbejde mangler struktur
 • 28 %, at frivilligopgaver ikke bliver meldt ud i god nok tid

Ovenstående viser i korte træk, at de frivillige på flere fronter mener, at de får noget positivt ud af at engagere sig som frivillige i klubben. Hvad angår organisering og praktik i forhold til frivilligheden ser vi, at der er nogle procedurer og måder at løse opgaver på som tilsyneladende fungerer, men at der samtidig er basis for forbedringer, så vi kan gøre det nemmere, sjovere og mere meningsfuldt at være frivillig i klubben.