Administration

Medarbejdere i administrationen:

Klubdirektør, Lars Sørensen
lars@hsk.dk 

Lars' hovedopgaver er ledelse og udvikling af de ansatte i klubben, økonomistyring, strategiudvikling og sportslig udvikling af klubben. Yderligere arbejder klubdirektøren med kommunikation samt varetagelse af samarbejdet med eksterne og interne interessentgrupper.

 

Svømmeskolechef, Jonas Enevoldsen
jonas@hsk.dk 

Jonas hovedopgave er at lede og udvikle svømmeskolen i Hovedstadens Svømmeklub samt at medvirke til afvikling af den daglige drift af svømmeskolen. Herudover arbejder Jonas også med at udvikle nye projekter og sørge for driften af vores igangværende projekter. 

Medlemskoordinator, Trine Svensson
trine@hsk.dk

Trines primære opgave er at kommunikere med og yde service til medlemmerne samt at vedligeholde klubbens medlemssystem.

Controller, Susanne Mortensen
susanne@hsk.dk  

Susannes hovedopgaver er at varetage Hovedstadens Svømmeklubs bogholderi, herunder årsregnskab og budgetopfølgning samt kommunale tilskudsansøgninger og CFR-indberetningen af antal medlemmer.

UddannelsesansvarligMaria Højkrog Lerche
maria@hsk.dk

Marias hovedopgave er at planlægge og udvikle uddannelser til klubbens trænere og hjælpetrænere. Derudover sikrer Maria, at klubbens sæsonplaner løbende bliver opdateret.

Projektkoordinator, Thea Meyer Andersen
thea@hsk.dk

Theas hovedopgave er at varetage igangsætning, drift og udvikling af Hovedstadens Svømmeklubs sociale indsatser i Tingbjerg og Kirseæbærhaven. Derudover sørger Thea for at sikre, at alle interessenter løbende bliver orienteret om status på de forskellige projekter og arbejder med løbende udvikling og uddannelse og de involverede trænere.

Cathrine, Teknikskoleleder

Teknikskoleleder, Cathrine Olsen
cathrine@hsk.dk 

Catrines hovedopgave er at drifte og udvikle teknikskolen i Hovedstadens Svømmeklub og sikre, at svømmere fra teknikskolen kommer godt videre til konkurrenceafdelingen. Derudover er Cathrine ansvarlig for at koordinere og udvikle vores tilbud til Tweens- og teens, udspring og 60+ målgruppen. 

Svømmeskolekoordinator, Lars Åxman Petersen
larspe@hsk.dk

Lars' hovedopgave er at sikre, at alle vores træneres bassinprøver er opdateret og drift af svømmeskolen. Derudover er Lars også voksenkoordinator og ansvarlig for udvikling af klubbens sæsonplaner til voksenholdene. Lars underviser også på mere en 40 hold i svømmeskolen.

Eventansvarlig, Rune Viskinde
rune@hsk.dk

Runes hovedopgave er planlægning og gennemførelse af svømmeskolens events, f.eks. mærkesvøming, svømmeskolestævne, AquaCamps, AquaReady og AquaSafe. Derudover underviser Rune på klubbens ungdomsskoleuddannelser og udvalget svømmeskolehold.

Nina, svømmeskolekoordinator

Svømmeskolekoordinator, Nina Vick Chasin
nina@hsk.dk

Ninas hovedopgave er koordination af den sociale indsats i Tingbjerg, sparring og udvikling af trænere tilknyttet indsatsen samt administrationens kontaktperson for vandpolo- og synkroafdelingerne. 

Projektleder for frivillighed, Cecilie Friis
cecilie@hsk.dk

Cecilies hovedopgave er at organisere og udvikle frivilligheden i Hovedstadens Svømmeklub. Dette foregår både på et strategisk og organisatorisk plan samt på et mere eksperimenterende plan, hvor vi udtænker og tester nye meningsfulde former for frivilligt engagement.