Administration

Medarbejdere i administrationen:

Klubdirektør, Lars Sørensen
[email protected] 

Lars' hovedopgaver er ledelse, økonomistyring, strategiudvikling og sportslig udvikling af klubben.

Yderligere arbejder klubdirektøren med kommunikation samt varetagelse af samarbejdet med eksterne og interne interessentgrupper.

 

Svømmeskolechef, Jonas Enevoldsen
[email protected] 

Jonas hovedopgave er at lede og udvikle svømmeskolen i Hovedstadens Svømmeklub samt at medvirke til afvikling af den daglige drift af svømmeskolen. Jonas er leder for alle time- og fastansatte i Svømmeskolen. Herudover arbejder Jonas også med at udvikle nye projekter og sørge for driften af vores igangværende projekter. 

Medlemskoordinator, Trine Svensson
[email protected]

Trines primære opgave er at kommunikere med og yde service til medlemmerne samt at vedligeholde klubbens medlemssystem.

Controller, Susanne Mortensen
[email protected]  

Susannes hovedopgaver er at varetage Hovedstadens Svømmeklubs bogholderi, herunder årsregnskab og budgetopfølgning samt kommunale tilskudsansøgninger og CFR-indberetningen af antal medlemmer.

UddannelsesansvarligMaria Højkrog Lerche
[email protected]

Marias hovedopgave er at planlægge og udvikle uddannelser til klubbens trænere og hjælpetrænere. Derudover sikrer Maria, at klubbens sæsonplaner løbende bliver opdateret.

Cathrine, Teknikskoleleder

Teknikskoleleder, Cathrine Olsen
[email protected] 

Catrines hovedopgave er at drifte og udvikle teknikskolen i Hovedstadens Svømmeklub og sikre, at svømmere fra teknikskolen kommer godt videre til konkurrenceafdelingen. Derudover er Cathrine ansvarlig for at koordinere og udvikle vores tilbud til Tweens- og teens, udspring og 60+ målgruppen. 

Sikkerhedsansvarlig, Lars Åxman Petersen
[email protected]

Lars' hovedopgave er at sikre, at alle vores træneres bassinprøver er opdateret og drift af svømmeskolen. Derudover er Lars også voksenkoordinator og ansvarlig for udvikling af klubbens sæsonplaner til voksenholdene. Lars underviser også på mere en 40 hold i svømmeskolen.

Eventansvarlig, Rune Viskinde
[email protected]

Runes hovedopgave er planlægning og gennemførelse af svømmeskolens events, f.eks. mærkesvøming, svømmeskolestævne, AquaCamps, AquaReady og AquaSafe. Derudover underviser Rune på klubbens ungdomsskoleuddannelser og udvalget svømmeskolehold.

Svømmeskolekoordinator, Mia Grieger
[email protected]

Mia løser en række administrative opgaver i svømmeskolen som er relateret til vores timeansatte træner, derudover er hun koordinator for vores baby, Udsprings-. Vandpolo-, og Kunstsvømningshold.

Projektleder for sociale indsatser, Cecilie Friis
[email protected]

Cecilies hovedopgave er at varetage igangsætning, drift og udvikling af Hovedstadens Svømmeklubs sociale indsatser i Tingbjerg og Kirsebærhaven i Valby. Indsatserne er bl.a. en del af De Sociale Partnerskaber i Københavns Kommune og et samarbejde med DIF Get2Sport. Cecilie har desuden tidligere arbejdet med udvikling af frivillighed og foreningsfællesskab i klubben. 

 

Projektmedarbejder, Thea Meyer Andersen
[email protected]

Theas hovedopgave er at understøtte driften og udviklingen af klubbens sociale indsatser i Tingbjerg og Kirsebærhaven i Valby. Dette involverer blandt andet aktivitetsafvikling og samarbejde med
 DIF Get2Sport og lokale interessenter. 

Studentermedhjælper, Martin Lund Djurhuus
[email protected]

Martins hovedopgave er at håndtere klubbens ansøgninger om kontingentstøtte under de sociale indsatser. Derudover varetager han kontakt med samarbejdspartnere omkring tilmelding til svømmehold.