Administration

Medarbejdere i administrationen:

 

Klubdirektør Lars Sørensen - lars@hsk.dk 

 

foto 3

 

Klubdirektørens hovedopgaver er ledelse og udvikling af de ansatte i klubben, økonomistyring, strategiudvikling og sportslig udvikling af klubben. Yderligere arbejder klubdirektøren med kommunikation samt varetagelse af samarbejdet med eksterne og interne interessentgrupper.

 

Medlemskoordinator Trine Svensson - trine@hsk.dk

IMG 0500

Trines primære opgave er at kommunikere med og yde service til medlemmerne samt at vedligeholde klubbens medlemssystem.

 

Controller Susanne Mortensen - susanne@hsk.dk  

-foto kommer-

Susannes hovedopgaver er at varetage Hovedstadens Svømmeklubs bogholderi, budgetopfølgning og kommunale tilskudsansøgninger.

 

 Svømmeskolechef Jonas Enevoldsen - jonas@hsk.dk

jonas til web sept 2014 beskåret

Jonas hovedopgave er at lede og udvikle svømmeskolen i Hovedstadens Svømmeklub samt at medvirke til afvikling af den daglige drift af svømmeskolen. Herudover arbejder Jonas også med at udvikle nye projekter og sørge for driften af vores igangværende projekter. 

 

Svømmeskolesupervisor Mia Grieger - mia@hsk.dk

-foto kommer-

Mias hovedopgave som svømmeskolesupervisor er uddannelse og udvikling af trænere og hjælpetrænere i Hovedstadens Svømmeklub. Derudover er Mia også ansvarlig for events og camps i svømmeskolen.  

 

Svømmeskolemedarbejder Lars Åxman Petersen - larspe@hsk.dk

-foto kommer-

Lars hovedopgave er at assistere med udvikling og drift af klubbens svømmeskole og med vedligeholdelse af IT-systemerne. Derudover er Lars også voksenkoordinator.

 

Projektkoordinator Thea Meyer Andersen - thea@hsk.dk

-foto kommer-

Theas hovedopgave er at varetage igangsætning, drift og udvikling af Hovedstadens Svømmeklubs integrations- og pigesvømningsprojekter. Derudover sørger Thea for at sikre, at alle de involverede parter løbende bliver orienteret om status på de forskellige projekter og arbejder med løbende udvikling af de involverede trænere.

 

Teknikskoleansvarlig og projektkoordinator Sofie Greve Dideriksensofiegreve@hsk.dk

-foto kommer-

Sofies hovedopgave er at drifte og udvikle teknikskolen i Hovedstadens Svømmeklub. Derudover er Sofie også Tweens- og teenskoordinator.

 

Projektkoordinator Nina Vick Chasin - nina@hsk.dk

- foto kommer -

Nina er ansat som projektkoordinator med ansvar for det sociale partnerskab i Folehaven. Et 3-årigt partnerskab mellem Hovedstadens Svømmeklub og Københavns Kommune.