Vigtig information om opstart af svømmeskolehold #tilbageivandet

D. 27. august 2020.

Kategori: Svømning

Fra 1. september starter svømmeskolen op igen. Det bliver første undervisning siden marts, det bliver pga. corona anderledes, det bliver svømning på en ny måde og det bliver fantastisk at komme tilbage i vandet. 

Vi glæder os til snart at starte den nye svømmesæson op. En del af indholdet er målrettet børnehold og en del af indholdet gælder for voksensvømmere. 

Svømning i Hovedstadens Svømmeklub bliver i efteråret anderledes. Vi har tilpasset os coronasituationen, der er færre på holdene og logistikken før, under og efter undervisningen bliver anderledes. Det bliver svømning på en ny måde, som vi kalder ”tilbage i vandet” (#tilbageivandet). Årsagen er, at Hovedstadens Svømmeklub er underlagt stramme retningslinjer fra kommunerne, som vi naturligvis efterlever. 

Hjælper vi hinanden med at overholde retningslinjerne, kan vi sikre, at flest mulige får lov til at gå til svømning og ikke mindst, at vi passer på hinanden og reducerer smittespredning.  

 #tilbageivandet
Svømmeundervisningen bliver anderledes denne sæson, men heldigvis stadig rigtig sjov og lærerig. Sammen skal vi skabe den nye måde at gå til svømning på. De væsentligste og generelle ændringer i alle svømmehaller er:

  • Følg svømmehallens særlige skiltning om antalsbegrænsninger og lokale regler. 
  • Adgang til svømmehal og omklædning er kun tilladt 15 min. før din undervisning starter. Efter undervisning skal svømmehal og omklædning forlades hurtigst muligt. 
  • Alle medlemmer på børnehold får de første uger af sæsonen et farvet gummiarmbånd på. Armbåndet udleveres ved ankomst til svømmehallen. Armbåndet beholder I. Det bruges til efterfølgende undervisningsgange. Det er vigtigt, at du/dit barn på forhånd har styr på holdets holdnavn. Armbåndet fortæller trænerne inde i hallen hvilket hold, barnet skal svømme på og hvor barnet skal vente inde i svømmehallen. Vi skriver også en sms ud med holdets farve. 
  • ”To tryks afvaskning” under bruseren før undervisning. Ét tryk til at gøre dig våd, sæb dig herefter ind og ét tryk til at skylle dig. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
  • Ingen brug af brusere efter undervisning. Gå direkte i den tørre del af omklædningen, tør dig, tag dit tøj på og forlad svømmehallen hurtigt. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. 
  • Vi anbefaler brug af badehætte, så hårvask før undervisning undgås og tiden i bruseren reduceres.
  • Skabe i omklædningsrum må ikke benyttes. Tag dit tøj med ind i svømmehallen. Husk en pose eller taske med dit navn på. Når vi ikke benytter skabene, begrænser det smittespredningen. 
  • Begræns forældretilstedeværelse i omklædningsrum og øv dit barn i at kunne klare omklædningen selv. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. Del gerne ansvaret, så én forældre kan hjælpe 2-3 børn i omklædning og brus.
  • Ingen forældre inde i svømmehallerne. Vi tager os godt af jeres børn inde i svømmehallen. Når undervisningen er slut, må forældre gå i omklædning for at modtage deres børn og hjælpe med at få tøj på. 
  • Omklædningsrum er ikke opholdsareal og forhallerne må kun i meget begrænset omfang benyttes til ophold. Forældre der deltager på forældre/barn hold må naturligvis stadig komme med i svømmehallen.  

Alle svømmehaller har yderligere særlige forhold og logistik. Dem kan I læse om her. Vælg svømmehal i menuen. 

Når du klikker på linket, kan du også læse mere om, hvordan vi styrer logistikken i svømmehallen med gummiarmbåndsfarverne. Hvis du vil forberede dig og dit barn endnu mere på situationen i den nye svømmehal, har vi for de fleste svømmehaller virtuelle rundture. Dem finder du også via ovenstående link. 

Vi forudser, at I risikerer at nå forsinket frem til undervisningens start pga. trængsel og ventetid. Det er helt fint. Det er vores trænere forberedte på. Undervisningens fokus de første uger er, at skabe tryghed og ro. Vi kalder det AquaReady . Da forældrene ikke er med i svømmehallerne i opstarten i år, tager vi det ekstra roligt. Overordnet arbejder vi de første uger med en 10-10-10 tilgang. 10 min. introduktion, 10 min. undervisning og 10 min. afslutning. 

Vi er ekstra synlige i opstartsugerne
Vi vil i år være ekstra synlige i svømmehallerne i opstartsugerne Vi bliver i hallerne, indtil vi kan se, at de nye #tilbageivandet retningslinjer fungerer godt. Det betyder, at en række områdeansvarlige, trænere, medarbejdere fra klubbens administration og frivillige udvalgsmedlemmer vil være at finde i de fleste svømmehaller. Vi vil gøre vores bedste for, at I får en god opstart og at logistikken kommer til at fungere godt. Vi håber, at I også vil være klar til den nye måde at gå til svømning på. 

Kan du ikke finde en person i en klubtrøje, og har du et spørgsmål, så kontakt bare os i administrationen.

Vi anbefaler også, at du læser velkomstinformation om børnehold her. Skal du svømme på et voksenhold, så læs velkomstinformationerne her

Lidt flere gode opstartsråd fra os til jer

Omrokeringer på holdniveauerne
For, at du skal få den bedst mulige undervisning, har vi løbende fokus på at få vores medlemmer placeret på et passende holdniveau. Dette for, at du bliver udfordret og udvikler dine svømmefærdigheder. Omrokeringer vil udelukkende blive håndteret fra administrationen på baggrund af anbefalinger af træneren. Omrokeringer kan ske løbende. Føler du dig ikke helt tilpas på holdet, så tal gerne med din træner, som kan anbefale dig et passende hold og kontakt os herefter. Men hav lidt tålmodighed og vent og se, hvordan de første 2-3 gange forløber. Der er i år færre muligheder for at omrokere. 

Forældredage
Normalt har vi forældredage, hvor forældre kan følge børnenes undervisning. De er alle aflyst indtil videre. Forældre må ikke opholde sig inde i svømmehallen, når vi underviser. Årsagen er, at vi har coronabegrænsninger på, hvor mange personer vi må være i svømmehallerne. Vi bruger vores antal på at have så mange svømmere og trænere som tilladt inde i svømmehallerne.  

Medlemssystem og din profil – vi benytter os af dine kontaktinformationer, både mail og mobilnummer
Medlemmer er selv ansvarlige for, at Hovedstadens Svømmeklub altid har de opdaterede kontaktdetaljer på profilen på www.hsk.dk. Al vores information udsendes pr. mail, derfor er det vigtigt, at det er den rigtige mailadresse, der er registreret. I tilfælde af akutte aflysninger benytter vi os også af sms, så du skal også have et mobilnummer registreret på profilen.


Flere spørgsmål?
Tjek vores ofte stillede spørgsmål og hold dig løbende opdateret om Hovedstadens Svømmeklubs coronatiltag

…eller kontakt os på: Bernhard Bangs Alle 41, 4., 2000 Frederiksberg – telefon 3871 0940 –[email protected]

Administrationens telefontider: mandag kl. 13.00 – 17.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.30 – 12.30.

 

Vi glæder os til at se jer i svømmehallerne

 

Sådan gør vi: børnehold

  

 

Sådan gør vi: voksenhold