Endelig dagsorden for generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub, 2023

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 10. marts 2023.

Kategori: Foreningen

Lørdag 18. marts kl. 10.00 afholder Hovedstadens Svømmeklub generalforsamling. 

Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding på [email protected]

Al materiale forud for generalforsamlingen er nu lagt online under generalforsamling på hsk.dk. Læs meget mere her om valg til de ledige bestyrelsesposter, bestyrelsens beretning, budget for 2023 og årsregnskabet for 2022

Hvornår og hvor?
Generalforsamlingen afholdes lørdag 18. marts kl. 10.00 i Kulturstationen Vanløse, Kultursalen, Frode Jakobsens plads 4, 1., 2720 Vanløse.

Kom gerne i god tid, så vi kan få registreret stemmer og eventuelle fuldmagter inden generalforsamlingen starter.

 

Tilmelding
Bestyrelsen opfordrer til, at der sker tilmelding til [email protected].

 

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end fem fuldmagter. For medlemmer under 16 år kan forældremyndighedsindehaveren træde i stedet og modtage eller afgive fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet eller forældremyndighedshavers barn, have været medlem i mindst 12 måneder.

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstiller bestyrelsen til, at fuldmagter indsendes til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på [email protected] inden generalforsamlingen.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.