Vi er tilbage i vandet fra 5. januar

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 3. januar 2022.

Kategori: Svømning

Vigtig information til medlemmer om genstart fra 5. januar, om aflyst forældreuge, mundbind og om kommende aktiviteter for medlemmerne. 

Efter en myndighedskrævet forlænget "coronajuleferie" er vi fra og med onsdag 5. januar 2022 heldigvis klar til at starte op med normal svømmeundervisning og træning. Det glæder vi os meget til. 

Vi har samlet nogle få vigtige og relevante emner i denne medlemsmail, både om den første og den kommende del af sæsonen. 

Sæsonen hidtil har været svær
Vi har i den første halvdel af sæsonen været voldsomt presset af personalemangel og ekstraordinær meget sygdom blandt vore trænere og hjælpetrænere. Der er hold, hvor vi ganske enkelt ikke har været i stand til at leve op vores egne standarder. Det har fx betydet, at vi i for høj grad har måtte benytte os af vikardækning og aflyse flere undervisningsgange end normalt. Det er vi meget kede af. 

De forudsigelser, vi i sommeren 2021 havde om, at corona også ville påvirke denne svømmesæson, har desværre vist sig at holde stik. Vi forudser, at vi også i de kommende måneder vil være ramt af, at flere trænere og hjælpetrænere end normalt, vil blive påvirket af sygdom og coronasmitte.  

Vi har i de seneste måneder sammen med bestyrelsen igangsat en række kort- og langsigtede tiltag, som skal forbedre vores svømmetilbud til medlemmerne. Tiltag som 100 % er målrettet forbedring af vores daglige undervisning af medlemmerne og som i første halvår 2022 vil blive gradvist implementeret. 

Forældreuge i uge 1 er aflyst og ingen fotografering i svømmehaller
Den første uge efter juleferien er normalt forældreuge, hvor vi inviterer én pårørende pr. barn til at overvære undervisningen. Pga. coronarestriktioner er vi indtil videre nødt til at aflyse årets første forældreuge. 

Vi ved, at mange gerne vil tage et billede af deres barn, når de er i vandet eller svømmer bag en glasrude. Det har vi forståelse for, men der er totalt foto- og smartphoneforbud i alle svømmehaller. Derfor må ingen elektroniske enheder anvendes i svømmehallerne. Vores trænere har dog lov til at fremmøderegistrere medlemmer på deres smartphones. 

Generelt er det vigtigt, at alle er opmærksomme på reglerne som gælder i svømmehallerne. Alle får på den måde de bedste oplevelser. I kan læse mere her.

Husk mundbind
Husk, at der for alle medlemmer over 12 år skal bæres mundbind eller visir på alle svømmeanlæg. Det gælder dog ikke ifb. med undervisning og træning. Vores ansatte er ifb. med undervisning undtaget. Det vil mere konkret sige, at når I er inde i svømmehallen, har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal I ikke have mundbind/visir på. Når I forlader omklædningsrummet efter endt undervisning, skal I igen have mundbind/visir på.

Vi er glade, når vi kan undervise, men… 
Det er der rigtig ærgerligt, når svømmehallerne lukker i 24-48 timer pga. opkast eller fækale uheld. Vi anbefaler derfor bl.a., at medlemmer ikke indtager fast føde 1 time før undervisningen eller træningen skal starte.

Kommende aktiviteter i svømmeskolen
Vi kommer i løbet af foråret til at tilbyde forskellige aktiviteter for både børn og voksne. To af de førstkommende aktiviteter er:

  • Vi holder AquaCamps i vinterferien. Vi sender mere info ud til de relevante aldersgrupper i løbet af denne uge. 
  • Sæt også kryds i kalenderen lørdag 12. og søndag 13. marts, hvor sæsonens Svømmeskolestævne afholdes. Efter to års aflysninger pga. coronasmitte, glæder vi os helt vildt til, at vi igen kommer i gang med.

Vi glæder os til at se jer tilbage i svømmehallerne.