Indkaldelse til generalforsamling i Hermes Svømmefond, 2021

D. 30. august 2021.

Kategori: Foreningen

Bestyrelsen for Hermes Svømmefond indkalder tirsdag 28. september kl. 18.00 til generalforsamling. 

Forslag til endelig dagsorden kan ses her. Vedtægter for Hermes Svømmefond findes her.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 og 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jf. § 6. Dvs. tirsdag 14. september.

Berstyrelsen for Hermes Svømmefond gør opmærksom på, at der under indkomne forslag, allerede findes et forslag fra bestyrelsen af Hermes Svømmefond om at opløse foreningen.