Hvad de skriver om Hovedstadens Svømmeklub i medierne...

D. 29. april 2016.

Kategori: Formandsblog Foreningen

Klubdirektør Lars Sørensen uddyber i en mail til klubbens medlemmer, hvorfor vi arbejder i Tingbjerg, hvad vi gør og hvad vores fremadrettede planer er med indsatsen i Tingbjerg. 

Af: Allan Nyhus


Kære medlemmer,

Mange af jer har måske lagt mærke til de seneste dages hyppige omtaler af Hovedstadens Svømmeklubs aktiviteter i Tingbjerg og i flere andre svømmehaller i byen. Vinklingerne fra medierne har været mange og jeg tænker, at mange af vores medlemmer undrer sig over de mange løsrevne udsagn, som ikke alle helt har bund i klubbens hverdag og virkelighed.

Læs gerne to artikler på forsiden af www.hsk.dk, de giver faktuel baggrund og perspektiv.

Jeg vil gerne fortælle jer, direkte uden journalistisk filtrering, hvorfor vi arbejder i Tingbjerg, hvad vi gør og hvad vores fremadrettede planer er med vores indsats i Tingbjerg. Vi har ønsket selv at fortælle historien, fordi vi mener, at der er rigtig meget god læring at uddrage af vores erfaringer.

Jeg vil også gerne understrege, at vi ingen politiske holdninger har i Hovedstadens Svømmeklub. Vi samarbejder lokalt med masser af gode mennesker, interessenter og naturligvis Frederiksberg og Københavns Kommuner. Vi vurderer løbende, hvordan vores foreningsarbejde skal tilpasses forskellige situationer og behov, og så vurderer vi nye tiltag op i mod klubbens værdisæt.

Hvorfor arbejder vi med minoriteter, udsatte grupper og i belastede bydele?
Projektet i Tingbjerg er bare et af flere forskellige projekter og samarbejder, som vi har i klubben. Fx et samarbejde med Københavns Kommunes Sundhedscentre om særlige holdtilbud for sårbare målgrupper, og fx et samarbejde med KiloKillers om hold for overvægtige osv.
Hovedstadens Svømmeklub er en såkaldt folkeoplysende forening og vi har et stærkt værdisæt, hvor bl.a. værdien ”svømning for alle” er en ledetråd for os i denne type projekter. En folkeoplysende forening har, som et af sine formål at bringe alle befolkningsgrupper sammen i et fællesskab.

Hvad er det vi gør i Tingbjerg?
Vi underviser piger og drenge på hold der er åbne for alle af samme køn. På alle holdene er der børn fra vidt forskellige familier, lande og etniske baggrunde, og naturligvis ganske mange danske børn også. Bortset fra opdeling i køn, er holdene fuldstændig, som alle vore andre cirka 500 ugentlige svømmehold, et spejl på bydelenes sammensætning og virkelighed.
Herudover har vi via projektet fået ansat 20 unge trænere med anden etnisk baggrund end dansk. Trænere, som I møder i alle hovedstadens svømmehaller, og trænere der får udbetalt løn, udleveret kontrakter, deltager på uddannelsesweekends og i øvrigt deltager i klubbens liv og udvikling.

Hvad er de fremadrettede planer i Tingbjergprojektet?
Vi ønsker at fortsætte vores arbejde i Tingbjerg og videreudvikle indsatsen med et nyt tiltag efter sommerferien. Det nye tiltag går på, at vi i samarbejde med Tingbjerg Heldagsskole vil udvikle en ”foreningsuddannelse”, hvor eleverne i skoletiden kan uddanne sig som foreningstrænere og efterfølgende kan se frem til at blive afprøvet i fritidsjob hos Hovedstadens Svømmeklub.
Men projektmidlerne fra Københavns Kommune ophører i juni og kan ikke forlænges. Vi er derfor i klubben presset, og er lige nu i færd med at søge fonde og legater, så vi kan fortsætte vores indsats i Tingbjerg.

Der har været rigtig mange følelsesladede tilbagemeldinger til os i klubben. Ikke alle lige sjove og konstruktive. Vi er en forening, vi holder af at mødes og diskutere og finde fælles holdninger. Så vi er klar på at diskutere og indgå i dialog, og vi beder ingen om at være enige med os, heller ikke vores ansatte eller mange frivillige. Men forsøg at forstå baggrund og substans…og tænk over, at vores medarbejdere og frivillige alle naturligvis må mene, hvad de vil, og ikke er forpligtigede til at dele klubbens officielle holdning.

Kommentarer til mig ([email protected]) eller klubbens formand Allan Nyhus ([email protected]) er naturligvis meget velkomne. Deltag også gerne i debatten på www.facebook.com/hovedstadens

Gode svømmehilsner
Hovedstadens Svømmeklub

Lars Sørensen
Klubdirektør