Hovedstadens Svømmeklub udskyder generalforsamling

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 13. marts 2020.

Kategori: Foreningen

Som følge af myndighedernes krav til samfundet om reduktion af samvær pga. af coronasmitte har bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub besluttet at udskyde den planlagte generalforsamling. Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til lørdag 21. marts.

Når myndighederne tillader vil bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til ny generalforsamling. Den vil blive indkaldt med vedtægternes normale fire ugers varsel. Det betyder derudover følgende:

  • Perioden for at stille forslag og opstille kandidater til generalforsamlingen genåbnes.
  • Eksisterende forslag og kandidater opretholdes og kan ses her.

Ovenstående procedure er afstemt med DGIs juridiske anbefalinger.

Fuldmagter
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Et fremmødt medlem kan stemme med op til fem fuldmagter. Bemærk, at kun medlemmer kan modtage en fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet (både den der afgiver fuldmagten og den der modtager fuldmagten) have været medlem i mindst 12 måneder.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

Læs mere om, hvordan vi holder den vedtægtsbestemte generalforsamling sammen med Foreningens Dag.
Foreningens Dag er en nytænkt dag med medlemsdialog, nye diskussioner om, hvad bestyrelsen det kommende år skal arbejde med og ikke mindst, er det nemt allerede nu at deltage digitalt på denne side.