Generalforsamling i Hermes Byggefond

Skrevet af

Allan Nyhus.

D. 11. februar 2018.

Kategori: Foreningen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Hermes Byggefond.

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Hermes Byggefond

Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i mødelokalet, Bernhard Bangs Allé 43, 3. sal, 2000 Frederiksberg

Dagsorden: 

  1. valg af dirigent
  2. bestyrelsens beretning for 2017
  3. forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til orientering
  4. indkomne forslag.
  5. valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor
  6. eventuelt

I henhold til vedtægternes § 8 stk. 2, skal eventuelle forslag der ønskes behandlet, være bestyrelsen i hænde på adressen Bernhard Bangs Allé 43 eller mail byggefonden@hsk.dk senest mandag den 26. februar 2018

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et lettere måltid inkl. drikkevarer Hvis du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde sig senest mandag den 5. marts på ovenstående adresse/mail. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Hermes Byggefond