Gebyr på idrætten i København

Skrevet af

Allan Nyhus.

D. 1. december 2018.

Kategori: Formandsblog

Københavns Kommune vil lægge gebyrer på idrætten i København.

Gebyrerne er for vores lån af kommunens idrætsanlæg. Noget som skatteborgerne altså allerede har betalt én gang via skatten. 

Københavns Kommune estimerer, at ordningen indkøres over fire år og at, de samlede administrative omkostninger i indkøringsperioden løber op i 4,7 millioner. Herefter vil det koste 750.000 kr. om året at administrere gebyrordningen. 

I stedet for smide gebyr på idrætten og unødvendige bureaukratiske ordninger, burde Københavns kommune skabe en vision for idrætten og foreningslivet, som får flere til at dyrke idræt.

Vi er gået sammen med en række idrætsforeninger i København for at protestere over de foreslåede gebyrer. 

Deltag i debatten på Facebook og læs den fælles protest her.

Derudover må Københavns Kommune forholde sig til, om de overholder intentionerne i Folkeoplysningsloven med disse gebyrer. Der står bl.a. at lokaler og udendørsanlæg skal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger. 

Bliver gebyrerne vedtaget betyder det bl.a. at flere "børnetunge" foreninger skal betale flere tusinde kroner om året i gebyr. Vi håber politikerne og forvaltningen besinder sig og vil udvikle i stedet for at afvikle idrætten i København. 

 

(Grafik: DGI Storkøbenhavn)