Fortsat svømmeundervisning for børn og unge, ændringer på vej for voksensvømmere

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 25. oktober 2020.

Kategori: Foreningen

Opdateret 25/10: Børn og unge kan fra mandag 26. oktober stadig gå til svømning i Hovedstadens Svømmeklub. Idrætsforeningers tilbud for børn og unge er undtaget fra reduktion af forsamlingsforbuddet. For voksenhold vil særlige retningslinjer blive meldt ud. 

Kære alle medlemmer af HSK,

Vi har siden fredag aften, hvor de nye coronaretningslinjer blev meldt ud, arbejdet på at finde afklaringer på, hvordan svømmeundervisningen kommer til at foregå fremadrettet. Nogle afklaringer er vi klar med, andre vil komme løbende i den kommende uge. I denne vigtige email skriver vi om:

 • Børn og unge under 21 år kan fortsætte med undervisning/træning
 • Voksensvømmere over 21 år vil opleve ændringer
 • Mundbindsregler fra og med torsdag 29. oktober
 • Medlemmer af HSK skal efterleve de fælles coronaretningslinjer #tilbageivandet

Børn og unge under 21 år kan fortsætte med undervisning/træning
Børn og unge under 21 år kan fra mandag 25. oktober fortsat gå til svømning i Hovedstadens Svømmeklub. Idrætsforeningers tilbud for børn og unge er undtaget fra reduktion af forsamlingsforbuddet. Der vil derfor for børn og unge i idrætsforeninger gælde samme regler som hidtil.

Voksensvømmere over 21 år vil opleve ændringer
Er du voksensvømmer og over 21 år, vil der gælde andre regler, som vi først kan melde ud, når vi har modtaget mere konkrete anvisninger fra myndighederne. Voksenmedlemmer af idrætsforeninger vil blive omfattet af det nye forsamlingsforbud på ti personer. Vores intention er, at vi stadig kan tilbyde voksenundervisning og træning, men på andre vilkår. Det kan blive færre eller kortere undervisningsgange, eller en helt anden løsning. Vi mangler endelige afklaringer fra Frederiksberg og Københavns Kommune. Dem håber vi at have mandag formiddag, herefter skriver vi specifikt til de berørte hold. Det bliver i løbet af mandag. Der kan blive tale om at aflyse enkelte hold mandag og tirsdag, indtil vi får afklaret rammerne endeligt. 

Mundbindsregler fra og med torsdag 29. oktober
Medlemmer over 12 år skal fra og med torsdag 29. oktober bære mundbind/visir. Kulturministeriet har præciseret reglerne sådan her:

Når I ankommer til svømmehallen og indtil I går i omklædningen, skal der bæres mundbind/visir. I omklædningen skal mundbind/visir ikke bæres. Når I forlader omklædningen efter afvaskning og er på vej til svømmebassinet, skal I ikke have mundbind/visir på. Det vil sige, at når I er inde i svømmehallen, har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal I ikke have mundbind/visir på. Når I forlader omklædningsrummet efter endt undervisning, skal I igen have mundbind/visir på. 

Medlemmer af HSK skal efterleve de fælles coronaretningslinjer #tilbageivandet
Vi beder indtrængende om, at alle medlemmer retter sig efter coronaretningslinjerne, som vi har udarbejdet. Vi kan desværre se og høre, at det ikke er tilfældet i alle svømmehaller. Vi er derfor nødt til at skrive, at hvis medlemmer af HSK ikke er villige til at efterleve de opsatte retningslinjer, skal I ikke møde frem til undervisningen. Vi kommer i de kommende uger til at øge vores tilstedeværelse i svømmehaller, forhaller og omklædningsrum. Det gør vi for at vejlede jer i at efterleve coronaretningslinjerne og ikke mindst, fordi vi skal passe godt på hinanden.

#tilbageivandet reglerne er i korte træk

Følg svømmehallens særlige skiltning om antalsbegrænsninger og lokale svømmehalsregler

 • Adgang til svømmehal og omklædning er kun tilladt 15 min. før din undervisning starter. Efter undervisning skal svømmehal og omklædning forlades hurtigst muligt. 
 • ”To tryks afvaskning” under bruseren før undervisning. Ét tryk til at gøre dig våd, sæb dig herefter ind og ét tryk til at skylle dig. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
 • Ingen brug af brusere efter undervisning. Gå direkte i den tørre del af omklædningen, tør dig, tag dit tøj på og forlad svømmehallen hurtigt. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. 
 • Skabe i omklædningsrum må ikke benyttes. Tag dit tøj med ind i svømmehallen. Husk en pose eller taske med dit navn på. Når vi ikke benytter skabene, begrænser det smittespredningen. 
 • Begræns forældretilstedeværelse i omklædningsrum og træn dit barn i at kunne klare omklædningen selv. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. Del gerne ansvaret, så én forældre kan hjælpe 2-3 børn i omklædning og brus.
 • Ingen forældre inde i svømmehallerne. 
 • Omklædningsrum er ikke opholdsareal. Forhallerne må kun i meget begrænset omfang benyttes til ophold. 

Vi kommer til i de kommende dage at være i tæt dialog med kommuner og myndigheder. Mange ting er stadig nye og usikre. Hvis der opstår ændringer, vil vi skrive til jer igen.

God og sikker svømning derude.