Fortsat nedlukning af svømmeundervisning

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 15. januar 2021.

Kategori: Foreningen

Størstedelen af klubben er til og med 7. februar lukket ned, de fleste medarbejdere er hjemsendte og vi planlægger at tilbyde refusion af kontingent.

 

Myndighedernes fortsatte nedlukning af al indendørsidræt betyder, at vi forlænger nedlukningen af al undervisning og træning i Hovedstadens Svømmeklub. Indtil videre gælder nedlukningen frem til og med søndag 7. februar

Hjemsendelse af medarbejdere: konsekvenser for medlemsservice
Pga. den fortsatte nedlukning har vi besluttet at hjemsende størstedelen af vores administration samt stort set alle svømmetrænere. Vi er i gang med at søge om lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere. Hjemsendelsen af vores medarbejdere betyder bl.a., at vi har lukket for tilmelding på vores hjemmeside, lukket for telefonhenvendelser, lukket for personlige henvendelser og har længere svartider på henvendelser på [email protected]

Refusion af kontingent: tilbydes de fleste hold
Fordi vi søger lønkompensation, har vi besluttet, at vi fra og med 4. januar tilbyder delvist at refundere jer for den manglende svømmeundervisning, som pga. myndighedernes coronanedlukninger ikke kan gennemføres. Når vi kender til omfanget af den lønkompensation, som vi tildeles, og har afklaret den tekniske løsning omkring refundering, skriver vi ud med nærmere information. Vi forventer dog først en afklaring senere på foråret, da vi ønsker, at eventuelt kommende nedlukningsperioder indregnes i ét samlet tilbud om refusion. 

Vi erkender, at vi kan se ind i en længere nedlukning og måske endnu flere perioder med nedlukning. Vi ønsker samtidig også at sikre den bedst mulige situation for jer og vi ønsker, at vi får jer alle sammen glade tilbage i vandet og i foreningsfællesskabet. Vores økonomi er stadig hårdt ramt af coronarestriktioner, men med hjælpepakker, bliver det muligt for os at tilbyde refusion af kontingent. 

Der er dog hold, som ikke modtager refusion. Det er helt generelt de svømmehold, som lige nu enten gerne stadig må træne, eller som modtager tilbud om alternativ holdtræning. De hold er der kommunikeret særskilt med. 

Periodehold, fx baby- og crawlhold: refusion og fortrydelsesret 
Vi har i december gennemført tilmeldinger til periodehold, som ikke løber en hel sæson fra september til juni. Det er fx vores babyhold (haletudser) og crawlhold. De hold vil også være omfattede af tilbud om refusion for undervisning og træning, som pga. coronanedlukninger ikke kan gennemføres. 

Fordi periodeholdene endnu ikke har haft mulighed for at starte op, gælder vores fortrydelsesret naturligvis først, når undervisningen genoptages. Ønsker I udmelding nu, skal I skrive til [email protected]. Ved udmelding mistes sikkerhed for at have en svømmeplads, når vi genstarter. 

Vi håber meget snart, at vi kan se alle vores medlemmer til glad svømmeundervisning i hallerne igen.