Indkaldelse til generalforsamling, 2024

Skrevet af

Lars Sørensen.

D. 5. februar 2024.

Kategori: Svømning

Lørdag 16. marts kl. 10.00 afholder Hovedstadens Svømmeklub generalforsamling. To uger før skal kandidater til valg og forslag være indsendt til klubben. 

Dagsorden for generalforsamlingen i Hovedstadens Svømmeklub Frederiksberg og København.

Generalforsamlingen afholdes lørdag 16. marts kl. 10.00 i:

La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C

Kandidater og forslag
Jf. vedtægterne stilles forslag og interesserede kandidater til bestyrelsen ved formand Susanne Glasius Tischer på mail: [email protected]

Deadline for indstilling af kandidater og forslag er to uger før generalforsamlingen, dvs. lørdag 2. marts kl. 10.00. En uge før generalforsamlingen offentliggøres endeligt materiale.

Materiale samles på hsk.dk.

Tilmelding
Bestyrelsen opfordrer til, at der sker tilmelding til [email protected].

Afgivelse af stemme via fuldmagt
Det er jf. vedtægternes § 6 stk. 14 muligt at stemme med fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med mere end fem fuldmagter. For medlemmer under 16 år kan forældremyndighedsindehaveren træde i stedet og modtage eller afgive fuldmagt.

Jf. § 6 stk. 12, skal medlemmet eller forældremyndighedshavers barn, have været medlem i mindst 12 måneder.

For at sikre og udføre en korrekt behandling af fuldmagter, henstiller bestyrelsen til, at fuldmagter indsendes til Hovedstadens Svømmeklubs kontor på [email protected] inden generalforsamlingen.

Læs mere om krav til indholdet i en gyldig fuldmagt.

 

Materiale til generalforsamlingen offentliggøres løbende her.