Generelforsamling med højt fremmøde, fuldmagter og forslag

D. 17. september 2020.

Kategori: Foreningen

Onsdag d. 9. september kunne vi i Hovedstadens Svømmeklub omsider afholde den længe ventede Generalforsamling, der blev udskudt i marts 2020.

Onsdag d. 9. september kunne vi i Hovedstadens Svømmeklub omsider afholde den længe ventede Generalforsamling, der blev udskudt i marts 2020. Generalforsamlingen blev afholdt i Frederiksberg Hallerne og det blev en vaskeægte Generalforsamling med foreningsstemning og flot fremmøde, og hvor mange holdninger til klubben kom på banen.  

Allerede i forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen i marts, kunne vi se, at mange medlemmer havde noget på hjertet og at der ville komme til at være gode diskussioner på dagen. På daværende tidspunkt var Generalforsamlingen kombineret med Foreningens Dag. Foreningens Dag er en medlemsdag, hvor klubbens medlemmer har mulighed for at komme med forskellige diskussionstemaer, som deltagerne kan debattere og komme med input til emner, som bestyrelsen det kommende år, skal arbejde videre med. På grund af Covid-19 situationen kunne vi ikke afvikle Foreningens Dag i forbindelse med den udskudte Generalforsamling, men medlemmernes diskussionslyst og store engagement i klubbens organisering kom heldigvis stadig på banen.

Fremmøde, fuldmagter og forslag

Fremmødet til Generalforsamlingen var på over 50 medlemmer og talte både medlemmer over 16 år, blandt andet en god håndfuld af klubbens konkurrencesvømmere, og forældre, der repræsenterede medlemmer under 16 år. Forud for dagen var der kommet 11 forskellige forslag fra medlemmerne, som Generalforsamlingen skulle behandle. Forslagene omhandlede blandt andet sammensætningen af bestyrelsen og videreudvikling af klubbens sociale ansvar og vores værdi ”svømning for alle”. Rigtig mange medlemmer kom med fuldmagter og stemmetallet ved Generalforsamlingen var således ca. tre gange højere end det reelle fremmøde. Den øgede tilstrømning og interesse for klubbens Generalforsamling gjorde, at vi for første gang anvendte et elektronisk afstemningssystem. Alt i alt var vi til årets Generalforsamling vidner til en spændende udvikling i klubbens historie, som vi håber vil fortsætte fremover.

”Kampvalg”, velkommen og tak for nu

Efter gennemgang og diskussioner af de mange interessante forslag var det tid til aftenens valg. Første valg var formandsvalget. Eksisterende bestyrelsesformand Allan Nyhus var eneste opstillede kandidat til posten og blev genvalgt for de næste to år. Derefter var der valg af menigt bestyrelsesmedlem. Her var to kandidater opstillet. Jonas Nøddekær var opstillet som ny kandidat mod Marianne Eltong Gade, der var på valg og villig til genvalg. Marianne blev genvalgt og får dermed to år mere i klubbens bestyrelse. Herefter var der valg til bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer klubbens afdelinger: svømmeskole, konkurrenceafdeling, vandpoloafdeling, synkroafdeling og mastersafdeling. Ved Generalforsamlingen blev to nye repræsentanter valgt ind i bestyrelsen: Jens Nærvig Pedersen for svømmeskolen og Martin Fuhrmann for konkurrenceafdelingen. Et stort velkommen til begge.

Med de to nye repræsentanters indtræden i bestyrelsen, måtte vi sige farvel til Karina Marcher Holm og Jesper Kruse, som begge havde valgt ikke at genopstille. Tak for jeres store indsats i klubben. Karina vil bestyrelsen dog stadig have fornøjelsen af lejlighedsvis, da hun blev valgt som ny suppleant. Læs mere om bestyrelsen og bestyrelsens medlemmer her

Selvom Generalforsamlingen tidsmæssigt trak så meget ud, at den planlagte fællesmiddag måtte aflyses, da køkkenet i Frederiksberg Hallerne skulle lukke, er vi meget stolte af, at klubbens Generalforsamling i år har kunne mobilisere et så flot fremmøde og engagement, og den nye bestyrelse glæder sig til at skulle arbejde videre med nogle af alle de relevante input, som medlemmerne bragte til Generalforsamlingen. Tak for aktiv deltagelse og engagement - vi ser allerede frem til Generalforsamlingen 2021, hvor vi håber igen at kunne afholde Foreningens Dag.

Referatet for Generalforsamlingen 2020 samt supplerende materiale kan læses her.