Ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Hermes Byggefond

D. 2. maj 2021.

Kategori: Foreningen

Hermes Byggefond indkalder til ekstraordinær og ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 3. juni og ordinær generalforsamling afholdes 17. juni. 

Bestyrelsen for Hermes Byggefond indkalder hermed til ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

Ordinær generalforsamling afholdes: