Endelig dagsorden til generalforsamling i Hermes Byggefond 2024

D. 2. april 2024.

Kategori: Foreningen

Tirsdag 9. april kl. 18.00 afholder Hermes Byggefond generalforsamling.

Generalforsamling i Hermes Byggefond


Hermed endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i Hermes Byggefond

Tirsdag den 9. april 2024 kl. 18:00

i mødelokalet på Bernhard Bangs Alle 41 A, 3.sal.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning for 2023.
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.
4: Indkomne forslag
5: Eventuelt


På bestyrelsens vegne
Martin Hilker Formand
Hermes Byggefond