Vandpolo

Vi følger Vandsportens Coronaregler

Det betyder:

 • at deltagerne på to forskellige hold, som ikke træner i samme tidsrum, ikke blandes.
 • at der ikke må laves træning på land før eller efter vandtræningen.
 • at deltagerne ikke må dele svømmeudstyr og drikkedunke.
 • at drikkedunke skal fyldes op hjemmefra.
 • at der holdes en afstand mellem hver deltager på hhv. 1 meter på land og 2 meter i vand.
 • at antallet af tacklinger og andre øvelser med kropskontakt minimeres. Træningen planlægges i videst muligt omfang, så afstanden på 2 meter mellem hver deltager kan opretholdes.
 • at to personer kan flytte mål, så længe afstanden på 1 meter opretholdes. Husk god håndhygiejne før og efter flytning af målet.
 • at der kan benyttes fælles bold til træning. Udøverne skal vaske hænder før og efter træning og opfordres til ikke at berøre sig selv i ansigtet under træningen.
 • at bolde og mål rengøres før og efter brug.
 • at der maksimalt kan være 24 deltagere i vandet i bassiner med seks baner.
 • at personer med symptomer skal blive hjemme. Selv mindre symptomer skal tages alvorligt.
 • at deltagerne spritter hænder ved ankomst til faciliteten samt i omklædningsrummmet før og efter træningen.
 • at deltagerne ikke benytter skabe med putte tøj og personlige ejendele i en taske som stilles inde i svømmehallen under træningen.

Vandsportens Coronaregler er udarbejdet af Dansk Svømmeunion, DGI og Dansk Svømmebadsteknisk Forening og efterfølgende bearbejdet af de enkelte svømmehaller, så de passer til lokale forhold.