Kørsel- og udlægsbilag

Kørselsbilag

Kørsel - med fyldte biler - afregnes med statens laveste takst, og derudover refunderes udgifter til Storebæltsbroen. Kørsels- og udlægsbilag findes her. Der gives kun tllskud til kørsel i biler fyldt med svømmere, som kører både frem og tilbage.

Kørsel afregnes efter statens lave takst, når der er tale om kørsel udenfor hovestadsområdet. Det vil sige at der kun udbetales tilskud til kørsel ved stævner, der er længere væk end Køge, Roskilde, Hillerød og Helsingør, svarende til en afstand på 50 km fra Damsøbadet.

 

Udlægsbilag

Har du haft udgifter ved et stævne, skal du udfylde et udlægsbilag.  

Det gælder også her, at det er stævnets tovholder, der arrangerer kørsel, samt at der kun gives tilskud til kørsel i biler fyldt med svømmere, som kører både frem og tilbage. Udlægsbilag hentes her.

 

Retningslinjer

Det er stævnets tovholder, der sørger for overnatning og arrangerer kørsel til stævner.

Som udgangspunk giver Hovedstadens Svømmeklub kun tilskud til kørsel i biler fyldt med svømmere, som kører både frem og tilbage til stævner. Og lykkedes det ikke at få nok forældre og trænere til at køre i egne biler, så må resten af svømmerne med toget.

Klubbens skal normalt stille med 2-3 officials til et stævne, og her er det vigtigt, at man melder sig som official til alle dage, så vi ikke skal have forældre til at køre frem og tilbage under stævnet. Såfremt det alligevel bliver nødvendigt, så er det en opgave forældrene selv må løse internt på de enkelte hold, da der ikke er afsat midler til ekstra kørsel i budgettet.

Tilsvarende for holdleder, hvor der er brug for 1 person, som derudover også hjælper trænerne med de praktiske opgaver, indkøb af frugt samt kørsel frem og tilbage imellem vandrehjemmet og svømmestadion.

Det er derfor vigtigt, at alle forældre der hjælper som holdleder og offivials er uddannet som bane- og vendedommer, da der ikke bruges tidtagere til DM stævner. Konkurrenceudvalget vil derfor kraftigt opfordre alle til at tage en uddannelse som bane- og vendedommer, og man behøver  ikke være bange for, om I er gode nok. Der er altid ca. 1 times grundig gennemgang af alle svømmereglerne inden hver stævneafsnit.

Det er holdlederns opgave at sørge for/tjekke at der er bestilt plads på vandrehjemmet til de nødvendige officials og holdlederen. De kommer "gratis" med og skal ikke betale 200 kr. pr overnatning, som kun bliver opkrævet af svømmerne via klubmodulet.

Vi håber alle vil bidrage på skift og tage en tur med svømmerne, når de skal til stævne. Man får nogle herlige oplevelser, selvom det også kan være hårdt arbejde at være official i 2-4 dage.

Der er andre klubber, der overnatter i spejderhytter og selv laver mad - for at holde prisen nede. Det vil vi også gerne være med til at arrangere i Konkurrenceudvalget, men det er hårdt arbejde at lave mad til 25 svømmere i 4 dage - skal jeg hilse og sige. Spørg bare Lone Hvid og Anne Marie Zinck, der var med til DMK i Thisted 2011, hvor vi boede i campinghytter.