Rabatter og gebyrer

Rabatter
Vi har to slags rabatter.

 

1) Flerholdsrabat, hvis et medlem tilmelder sig et hold nr. 2, så reduceres prisen på det billigste hold med 50 %. Det gælder dog kun for hold tilmeldt i samme undervisningsperiode, og fx ikke ved køb af hold i to efterfølgende perioder - fx to halvårshold. 

2) Familierabat, hvis en familie via familietilknytning tilmelder tre eller flere medlemmer, så ydes der 50 % rabat på det billigste tilmeldte hold blandt de tre tilmeldte familiemedlemmer. Tilmeldes fire familiemedlemmer ydes der 50 % rabat på det billigste hold og 50 % rabat på det næstbilligste hold. Tilmeldes fem familiemedlemmer ydes der 50 % rabat på det tredjebilligste, 50 % rabat på det næstbilligste og 50 % rabat på billigste. Osv. 

De to rabatformer kan ikke kombineres. Rabatterne gælder kun for helårsmedlemsskaber, dvs. hold af kortere varighed end 9 mdr. er ikke omfattet af klubbens rabatmuligheder.

 

Kontingentnedsættelse i løbet af sæson
Vores sæson løber fra 1. september til 31. maj, men helt frem til den 1. april tager vi forsat i mod nye tilmeldinger. Det helårlige kontingent for holdene nedskrives tre gange i løbet af en svømmesæson:
  • når der startes på et hold fra uge 45 reduceres kontingent med 25 %
  • når der startes på et hold fra uge 4 reduceres kontingent med 50 %
  • når der startes på et hold fra uge 13 reduceres kontingent med 75 %

På enkelte særlige hold tilbyder vi dog to sæsoner – fra 1. september til 31. december og/eller fra 1. januar til 31. maj.

På enkelte hold tilbyder vi kortere forløb på 3-4 måneder eller halve sæsoner. Dette gælder typisk vores voksen crawl hold eller kønsopdelte hold. Vær opmærksom på start og slutdatoerne ved tilmeldingen.

Her vil kontingentet for den første periode blive nedskrevet med 50 % i uge 45 og i anden periode med 50 % fra uge 12. Prisen, der fremgår på holdoversigten og halplanen, er den fulde pris. Rabatten bliver først trukket ved selve tilmeldingen.

 

Gebyrer og forskellige kontingenter i forbindelse med holdflytninger

Melder du dig ind i foreningen for første gang opkræver vi et indmeldelsesgebyr på 60 kr. 

Lader du opskrive på en venteliste er prisen 65 kr.

Derudover kan der forekomme en ændring i kontingentsatsen ved oprykning til et nyt hold på et højere niveau.